Ceny węgla w górę!


W lutym ceny węgla energetycznego na krajowym rynku były najwyższe od ponad roku – wynika z analizy indeksów cenowych, tworzonych wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Towarową Giełdę Energii.

Jak wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, w lutym indeks cenowy dla węgla dla energetyki wyniósł 198,60 zł za tonę, a dla ciepłownictwa – 227,47 zł za tonę. To wartości najwyższe od wielu miesięcy.

Według ekspertów ARP, lutowe indeksy potwierdzają, że sytuacja na krajowym rynku węgla energetycznego poprawia się już kolejny miesiąc z rzędu.Innym, obok cen za tonę węgla, miernikiem sytuacji na rynku węgla energetycznego jest wartość, jaką energetyka i ciepłownictwo płacą za gigadżul energii uzyskanej z zakupionego węgla. W lutym 2017 r. było to 8,93 zł za gigadżul w przypadku węgla dla energetyki oraz 9,60 zł za gigadżul dla ciepłownictwa.

Luty 2017 r., kiedy ceny węgla energetycznego były najwyższe od ponad roku, był jednocześnie miesiącem, kiedy produkcja węgla kamiennego w Polsce była – w ujęciu miesięcznym – rekordowo niska. Kopalnie wydobyły niespełna 5 mln 175 tys. ton węgla, prawie milion ton mniej niż rok wcześniej. Powodem były m.in. kłopoty wydobywcze w kopalniach, z których nie wszystkie wykonały założone plany wydobycia, mimo wzmożonego popytu na węgiel.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *