Australijska spółka zbuduje w Polsce dwie kopalnie


Firma Prairie Mining szacuje nakłady na budowę dwóch kopalni węgla w Polsce na 4,37 mld zł. Chodzi o projekty Jan Karski oraz Dębieńsko.

Kopalnia Jan Karski będzie wysokowydajnym, nowoczesnym zakładem górniczym  zlokalizowanym w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Zasoby węgla przyszłej kopalni wynoszą 728 mln ton. Firma szacuje, że kopalnia będzie mogła produkować 6,34 mln ton węgla rocznie z przeznaczeniem na eksport, a koszt operacyjny wydobycia wyniesie niecałe 25 dolarów za tonę.
Dębieńsko dotyczy wysokiej jakości złoża węgla koksowego na Górnym Śląsku. Szacowane zasoby węgla wynoszą 210-260 mln ton. Ocena zasobów w tym ich ilości i jakości ma na razie charakter szacunkowy.
Firma  Prairie Mining jest notowana na giełdach w Warszawie, Australii i Londynie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *