Nowa strategia PGG – inwestycje i stabilne miejsca pracy


Polska Grupa Górnicza chce ustabilizować produkcję węgla na poziomie 30 mln ton rocznie, inwestując co roku średnio 1,7 mld zł. Do 2030 r. firma chce ograniczyć koszt produkcji węgla o 15 proc. Najważniejsze założenia strategii Polskiej Grupy Górniczej na lata 2017-2030 przedstawił jej prezes Tomasz Rogala, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
Według informacji PAP, strategia PGG opiera się na pięciu filarach. Są to: zapewnienie stabilnych miejsc pracy, inwestycje, ochrona środowiska, budowa rynku sprzedaży węgla oraz zapewnienie inwestorom zwrotu z inwestycji w PGG.
Udziałowcami PGG, która z początkiem przyszłego roku ma przekształcić się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, są m.in. firmy należące go krajowych grup energetycznych: PGE, Energa, Enea i PGNiG. Aby zapewnić inwestorom oczekiwaną stopę zwrotu, kluczowe dla Grupy będzie zapewnienie rentowności sprzedaży węgla, osiąganie założonego poziomu zysków i utrzymanie dodatnich przepływów pieniężnych.
Plan zakłada osiągnięcie w 2030 r. wyniku EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją) na poziomie 2,8 mld zł, wobec 1,4 mld zł prognozowanego na 2017 r. Firma chce obniżyć jednostkowy, gotówkowy koszt produkcji węgla z tegorocznych 239 zł na tonę do 203 zł na tonę w roku 2030 – oznacza to redukcję kosztów o ok. 15 proc.
Nakłady na inwestycje, szacowane są na ok. 1,7 mld zł średnio rocznie. Najwięcej – ponad 13,1 mld zł – PGG zamierza wydać do 2030 r. na drążenie wyrobisk w celu udostępnienia nowych ścian wydobywczych; w sumie ma powstać blisko 1,8 tys. km nowych wyrobisk. Przeszło 2,1 mld zł spółka wyda na inwestycje w urządzenia transportowe, ponad 1 mld zł na głębienie i modernizację szybów, a nieco mniejszą kwotę na modernizację zakładów przeróbki węgla – obecnie jest ich w PGG 16, docelowo zostanie 9 – nowoczesnych i zmodernizowanych, dających możliwość produkcji węgla wyższej jakości.
W najbliższych czternastu latach PGG chce udostępnić do wydobycia nowe złoża: Imielin Północ, Śmiłowice, Za Rowem Bełckim i Murcki Głębokie – w sumie znajduje się w nich 261 mln ton węgla, możliwego do efektywnego wydobycia. Planowane inwestycje służą zabezpieczeniu frontów wydobywczych, by ustabilizować roczną produkcję na średnim poziomie co najmniej 30 mln ton węgla. Już w tym roku PGG prowadzi prace zmierzające do uruchomienia nowych frontów eksploatacyjnych.
W sferze produkcji firma stawia też na standaryzację sprzętową umożliwiającą wykorzystywanie majątku w różnych miejscach oraz możliwość alokacji załogi pomiędzy poszczególnymi częściami kopalń (tzw. ruchami). Rogala podkreślił znaczenie optymalnego, efektywnego wykorzystania sprzętu. Obecnie w kopalniach PGG jest ok. 8 tys. obudów zmechanizowanych, pracuje 47 kombajnów ścianowych i 88 kombajnów chodnikowych, 1,3 tys. układów transportujących oraz 270 podziemnych kolejek – w sumie jest to majątek wart ponad 7 mld zł.
Według strategii, PGG chce być kluczowym dostawą paliwa w krajowym systemie bezpieczeństwa energetycznego, umacniając jednocześnie swoją pozycję w segmencie ciepłownictwa i energetyki przemysłowej oraz wśród odbiorców z sektora komunalno-bytowego. Udział Grupy w dostawach do energetyki ma wzrosnąć z 39 proc. w roku 2017 do ok. 41 proc. w roku 2030 (mimo spodziewanego w tym czasie spadku zużycia węgla przez energetykę), a w segmencie ciepłowniczym i energetyki przemysłowej – z 54 do 77 proc.
W rynku komunalnym i odbiorców indywidualnych PGG ma obecnie 42 proc. udziału, z intencją zwiększenia go do 53 proc. w 2030 r. Aby wzbogacić ofertę dla odbiorców z tego segmentu, PGG chce ściśle współpracować z przedstawicielami nauki na rzecz rozwoju czystych technologii węglowych. Zamierza też rozwijać bezpośrednie kanały dystrybucji węgla (np. sprzedaż przez internet) oraz zaoferować klientom specjalistyczne doradztwo.
W sferze pracowniczej PGG, zatrudniająca obecnie ponad 43 tys. osób, chce być stabilnym pracodawcą, uzupełniającym zatrudnienie w taki sposób, by nie dopuścić do powstania luki pokoleniowej w kopalniach. Chce też wprowadzić skuteczny motywacyjny system wynagrodzeń – ma on być częścią Układu zbiorowego pracy, który powinien wejść w życie w połowie przyszłego roku.
PGG składa się obecnie z dziewięciu kopalń – większość z nich to tzw. kopalnie zespolone, powstałe z połączenia kilku samodzielnych wcześniej zakładów wydobywczych. Z początkiem kwietnia spółka przejęła cztery kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego, co było elementem programu naprawczego zadłużonego holdingu i kolejnym etapem reorganizacji struktury polskiego górnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *