Załoga chce skorzystać na lepszej sytuacji PGG


Kontra i inne związki zawodowe, działające w Polskiej Grupie Górniczej, rozpoczęli rozmowy z zarządem spółki o przywróceniu elementów wynagrodzenia pracowników, zawieszonych na mocy porozumienia z kwietnia ubiegłego roku, m.in. 14. pensji. Chcą też rozmawiać o podwyżkach płac.

Marek Klucewicz i szefowie pozostałych 12 central związkowych zwrócili się do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego o pilne spotkanie dotyczące przywrócenia zawieszonych elementów płacowych, a do prezesa PGG Tomasza Rogali – o pilne rozpoczęcie rozmów o podwyżkach wynagrodzeń oraz waloryzacji o 4 zł wartości przysługujących górnikom posiłków profilaktycznych. Związkowcy czekają też na przedstawienie przez zarząd strategii Polskiej Grupy Górniczej do 2030 roku oraz przekazania stronie społecznej w całości biznesplanu dla połączonej firmy.
Wczoraj ze związkowcami spotkał się wiceprezes ds. pracowniczych, strona społeczna przedstawiła swoje oczekiwania. Zgłoszone tematy będą przedmiotem kolejnego spotkania.
W kwietniu 2016 r., w porozumieniu poprzedzającym przekazanie wszystkich kopalń Kompanii Węglowej do Polskiej Grupy Górniczej, związkowcy zgodzili się m.in. na zawieszenie wypłat nagrody rocznej – tzw. 14. pensji – w latach 2017-2018, należnej górnikom za lata 2016-2017. Uzgodniono wówczas, że w przypadku dobrych wyników firmy „czternastka” za 2017 r. lub jej część mogłaby być wypłacona.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *