Nie rozliczyłeś się z podatku? Wyraź czynny żal


Zapomniałeś rozliczyć się z podatku za 2016 rok? Przed karą może uchronić instytucja czynnego żalu.

Złożenie zeznania podatkowego po terminie jest dopuszczalne, jednak może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami. Czyn ten może zostać zakwalifikowany jako wykroczenie skarbowe lub jako przestępstwo,  zależnie od kwoty niezapłaconego podatku. Za wykroczenie podatnikowi grozi grzywna w wysokości od 200 zł do 40 tys. zł. Przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą do ponad 3 mln zł. Ale kary można uniknąć. Wystarczy skorzystać z instytucji czynnego żalu. Karze nie podlega bowiem ten, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając przy tym istotne okoliczności tego czynu. Czyli – jeśli zawiadomimy skarbówkę wcześniej, niż o podatek upomną się pracownicy urzędu skarbowego, żal będzie skuteczny. Nie ma oficjalnego formularza obejmującego procedurę składania czynnego żalu. Wystarczy pismo do urzędu skarbowego, w którym należy opisać przyczyny i istotne okoliczności zdarzenia. Czynny żal adresuje się do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *