Jest praca w górnictwie!


Tylko Polska Grupa Górnicza może w tym roku przyjąć około 860 osób. Śląskie spółki węglowe, które w poprzednich latach wstrzymały przyjęcia nowych pracowników, deklarują wznowienie zatrudniania absolwentów klas górniczych.

Spółki węglowe od lat nawiązywały współpracę z samorządami, dzięki czemu w wielu szkołach zawodowych i średnich powstały tzw. klasy patronackie. Ich absolwenci mieli zagwarantowaną pracę w kopalniach.W latach 2004-2014 tylko Kompania Węglowa, udzieliła gwarancji zatrudnienia dla prawie 8,5 tys. uczniów szkół zawodowych i techników. W 2015 r., w związku z trudną sytuacją spółki, firma nie wywiązała się z gwarancji i ograniczyła przyjmowanie absolwentów – pracę znalazło jedynie 151 z nich. Teraz sytuacja się zmieniła.

Z danych PGG wynika, że w tym roku naukę powinno zakończyć 841 osób, którym gwarancji zatrudnienia udzieliła w przeszłości Kompania Węglowa, oraz 219 uczniów, którym pracę obiecał Katowicki Holding Węglowy – jego kopalnie od kwietnia należą do PGG. W przyszłym roku szkołę skończy dalszych 369 uczniów z gwarancją pracy w kopalniach PGG. Nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy.

Nowych pracowników potrzebuje też Jastrzębska Spółka Węglowa i Tauron Wydobycie. Ich przedstawiciele też deklarują dalszą współpracę z samorządami w zakresie prowadzenia klas patronackich, aby nie dopuścić do luki pokoleniowej w kopalniach. 9 maja Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała porozumienie z Urzędem Miasta w Jastrzębiu-Zdroju; zgodnie z nim w Zespole Szkół nr 6 i Zespole Szkół Zawodowych w tym mieście otwarte zostaną klasy, które przygotują uczniów do pracy w zawodach: górnik, ślusarz, elektryk, technik górnictwa podziemnego i technik elektryk. Absolwenci będą mieli zagwarantowaną pracę zgodnie z zapotrzebowaniem spółki. Rocznie na emerytury odchodzi ok. tysiąca pracowników JSW.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *