Rosną inwestycje i PKB


PKB w I kwartale 2017 roku wzrósł o 4 proc. rok do roku, ale w I kw. 2016 miał miejsce wzrost tylko o 2,9 proc., więc średnioroczny wzrost w ostatnich dwóch latach wyniósł 3,5 proc. W ciągu tych dwóch lat największe zmiany – początkowo silnie w dół, a ostatnio znacząco w górę – dotyczyły inwestycji w środki trwałe.  Szczególnie duże wahania mieliśmy w inwestycjach publicznych. Prognoza rządowa przewiduje, że poziom inwestycji w całym  2017 r. będzie wyższy o blisko 8 proc. niż w roku 2016, ale nadal nieco niższy niż w 2015 r. – piszą eksperci BCC.

W I kw. 2017 roku inwestycje brutto w środki trwałe były tylko na poziomie zbliżonym do tego rok temu. O stosunkowo wysokim tempie wzrostu PKB zadecydowały 3 czynniki: odbicie w górę w inwestycjach publicznych, wzrost spożycia gospodarstw domowych o 4,7 proc. oraz wyjątkowo duży przyrost rzeczowych środków obrotowych (surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych). Gdyby nie ten ostatni czynnik, wzrost PKB wyniósłby tylko 3,3 proc.

Dane za pierwszy kwartał sugerują, że konsumpcja gospodarstw domowych jest – i zapewne w najbliższych kwartałach pozostanie – najbardziej stabilnym i podstawowym czynnikiem ogólnego popytu. Program 500+ pobudza częściowo produkcję krajową, ale częściowo ogranicza eksport i pobudza import, więc jego wpływ na wzrost PKB jest dość ograniczony. Głównym czynnikiem pobudzającym konsumpcję prywatną jest silny wzrost wynagrodzeń. Eksport i import rosną szybko, ale eksport netto jest bliski zeru, więc nie ma i prawdopodobnie nie będzie miał znaczącego wpływu na tempo wzrostu PKB. Nadal duża niepewność dotyczy inwestycji, zarówno w środki trwałe jak i obrotowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *