Za zapaść w górnictwie odpowiadały spółki i rząd


Najwyższa Izba Kontroli upubliczniła dziś raport „Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w latach 2007-2015 na tle założeń programu rządowego”. Wynika z niego, że załamanie się kondycji największych firm górniczych to efekt nie tylko z krachu koniunktury na światowych rynkach, ale też zaniechań, do których przyczynił się rząd PO-PSL i spółki węglowe.

Zdaniem NIK program rządowy na lata 2007-2015 nie wspierał restrukturyzacji. Przedsiębiorstwa górnicze nie miały wieloletnich strategii rozwoju, a tylko doraźne plany techniczno-ekonomiczne. NIK skontrolował całokształt działań mających zapewnić rentowność branży. Ustalono, że program na lata 2007-2015 został opracowany nierzetelnie. Dokumenty oparto na zbyt optymistycznych założeniach dotyczących przychodów. Marginalizowano koszty. .

Zdaniem Izby w latach 2007-2015 nie uwzględniano rzeczywistych możliwości zbytu węgla zagranicą. Prognozy sprzedaży węgla  były dalekie od rzeczywistości. Te rozbieżności były znane ministrowi gospodarki. Jego nadzór był nierzetelny. Zaniechano większości działań restrukturyzacyjnych, inne nie przynosiły rezultatów. Dodatnie wyniki sprzedaży węgla były głównie wynikiem jego wysokich cen. Okresu koniunktury nie wykorzystano na poprawienie wydajności w spółkach węglowych w okresie 2007-2015. Przeciętnie wynosiła ona 657 ton na pracownika rocznie, czyli 2,5 raza mniej niż w najlepszej polskiej kopalni Bogdanka. Nie prowadzono tez spójnej polityki kadrowej i płacowej. Wszystko opierało się na porozumieniach ze związkami zawodowymi. Nakłady inwestycyjne spółkach zdaniem NIK zwiększono dopiero w latach 2012-2013, czyli w czasie dekoniunktury. Wcześniej zyski „przejadano”. Minister gospodarki miał wiedzę na temat sytuacji, ale jej nie wykorzystał.

NIK wyliczył, że w latach 2007-2015 rządowe wsparcie dla branży wyniosło 65,7 mld zł, zaś płatności publiczno-prawne sektora – 64,5 mld zł. To porównywalne kwoty – podkreślił prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *