Więcej na posiłki w PGG


Kontra i inne związki, działające w Polskiej Grupy Górniczej, podpisały porozumienie z zarządem spółki w sprawie zmiany wartości jednostkowych posiłków profilaktycznych. Od 1 lipca wartość jednostkowa posiłku dla większości pracowników – tzw. flapsa – będzie wynosiła 18,90 zł.

Zarząd PGG poinformował, że  podwyższenie wartości posiłków profilaktycznych w PGG nie wpłynie na przekroczenie budżetu wydatków w PTE na 2017 rok i jest uzasadnione sytuacją finansową spółki. To jeden ze związkowych postulatów. Pozostałe to wznowienie rozmów o odwieszeniu czternastki i podjęcia negocjacji w zakresie wzrostu wynagrodzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *