Ile naszych zarobków zjada ZUS?


Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę to zaledwie 60 proc. wydatków, jakie ponosi pracodawca. Do pozostałych kosztów zaliczają się między innymi składki na ubezpieczenie społeczne.

Poza wypłatą wynagrodzenia netto pracownikowi, pracodawca musi z jego wynagrodzenia brutto potrącić podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Z wynagrodzenia potrącane są składki emerytalne i rentowe, składka chorobowa, składka wypadkowa oraz składka zdrowotna. Odejmowane są także składki na Fundusz Pracy, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych (przy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze).

Wysokość składek pokrywanych przez pracodawcę wynosi:

 • składka emerytalna – 9,76 proc.
 • składka rentowa – 6,5 proc.
 • składka wypadkowa – 1,8 proc.
 • składka na Fundusz Pracy – 2,45 proc.
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10 proc.
 • składka na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1,50 proc. (przy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze).

Składkowy koszt pracodawcy przy zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę wynosi więc w sumie 20,74 proc. wynagrodzenia brutto.

Od początku przyszłego roku najniższe wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2000 zł brutto. Pracodawca płaci z tego następujące daniny:

 • składka emerytalna: 2 000 zł  × 9,76 % = 195,20 zł
 • składka rentowa: 2 000 zł × 6,50 % = 130,00 zł
 • składka wypadkowa: 2 000 zł × 1,80 % = 36,00 zł
 • składka na FP: 2 000 zł × 2,45 % = 49,00zł
 • składka na FGŚP: 2 000 zł × 0,10 % = 2,00 zł

W sumie składki do ZUS finansowane przez pracodawcę wyniosą 412,20 zł, a koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy to 2 412, 20 zł.

Pracownik płaci:

 • składkę emerytalną: 2 000 zł × 9,76 % = 195,20 zł
 • składka rentowa: 2 000 zł× 1,5 % = 30,00 zł
 • składka chorobowa: 2 000 zł × 2,45 % = 49,00 zł
 • składka zdrowotna: 1 725, 80 zł × 9% = 155,32 (liczy się ją od podstawy 2000 zł pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne).

W sumie składki finansowane przez pracownika wyniosą 429,52 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *