Nowi wiceprezesi w SRK


Rada nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopalń obsadziła stanowiska dwóch wiceprezesów spółki. Na stanowisko dyrektora Biura Ekonomiki i Finansów powołano dr Beatę Barszczowską , a Jackowi Szuścikowi powierzono funkcję dyrektora Biura Likwidacji Kopalń i Ochrony Środowiska. Na czele zarządu od 22 czerwca stoi Tomasz Cudny.

Beata Barszczowska jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ukończyła także studia podyplomowe w zakresie menedżerskim. Pracę doktorską broniła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ekonomistka i doradca biznesowy. Zajmowała się m.in. budowaniem i wdrażaniem strategii, planowaniem i przeprowadzaniem restrukturyzacji finansowej, organizacyjnej i majątkowej przedsiębiorstw, a także nadzorem właścicielskim.

Jacek Szuścik jest magistrem inżynierem górnictwa. Ma 30 lat doświadczeń zawodowych w kopalniach Katowice, Boże Dary, Mysłowice, Wesoła i Wieczorek. Był też dyrektorem ds. technicznych w biurze zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego. Zarządzał spółkami otoczenia górnictwa, był m.in. dyrektorem technicznym w mysłowickiej spółce Remagum. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora KWK Mysłowice-Wesoła, wcześniej był naczelnym inżynierem, zastępcą kierownika Ruchu Zakładu Górniczego w Mysłowicach-Wesołej.

Wcześniej spółką kierował prezes Marek Tokarz. Na początku czerwca ówczesny wiceprezes SRK Mirosław S. został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na gorącym uczynku przyjęcia 30 tys. zł łapówki od prezesa firmy wykonującej milionowe zlecenia na rzecz SRK.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *