Masz dziecko? Idź na urlop!


Urlop macierzyński, „tacierzyński”, rodzicielski, wychowawczy i ojcowski – kiedy i komu przysługuje,  w jakich okresach oraz w jakim wymiarze? Przeczytajcie nasz poradnik.
Kwestie związane z powyższymi zagadnienia w pewnym okresie życia dotyczą większości z nas. Jednocześnie większość z nas nie jest w stanie rozróżnić owych pojęć. Tymczasem warto wiedzieć, ile maksymalnie wolnych dni może nam przysługiwać w tak ważnych i stresujących chwilach, jakie towarzyszą pojawieniu się nowego członka rodziny. Urlop macierzyński i tacierzyński Na początek trzeba zaznaczyć, iż jest to jedyny urlop związany z narodzinami dziecka, który kobieta ma obowiązek wykorzystać i nie może z niego całkowicie zrezygnować. Istnieje jednak kilka sposobów, w jaki można z niego skorzystać. W podstawowej wersji, to jest przy urodzeniu jednego dziecka, trwa on 20 tygodni. Kobieta przed porodem może wykorzystać, w zależności od własnych potrzeb, od tygodnia do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego, a następnie, pozostały wymiar urlopu, już po narodzinach dziecka. Inną możliwą opcją jest wykorzystanie przez kobietę jedynie 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, w tym wypadku pozostałe 6 tygodni musi przejąć ojciec dziecka bądź inna osoba z najbliższej rodziny. Będziemy mieli wtedy do czynienia z potocznie nazywanym urlopem tacierzyńskim.
Urlop rodzicielski Bezpośrednio po całkowitym wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, rodzice nowo narodzonego dziecka mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego. W przypadku jednego dziecka jego maksymalny wymiar wynosi 32 tygodnie. Urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo w całości, bądź w 4 częściach, jednak nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w który dziecko skończy 6 lat. Z tego urlopu także mogą skorzystać oboje z rodziców, trzeba jednak pamiętać, iż w takim wypadku jego łączny wymiar nie może przekroczyć wspomnianych 32 tygodni. Urlop wychowawczy Urlopem, który rodzice mają prawo również wykorzystać w okresie do zakończenia roku kalendarzowego, w który dziecko skończy 6 lat, jest urlop wychowaw
czy. Przysługuje on w wymiarze do 36 miesięcy łącznie dla obojga rodziców, z czego każdy z rodziców ma wyłączne prawo do minimum jednego miesiąca. Oznacza to, że jeden z rodziców nie może samemu wykorzystać urlopu wychowawczego w pełnym wymiarze. Jeden miesiąc zawsze pozostaje zarezerwowany dla drugiego z rodziców. Urlop wychowawczy możemy podzielić na maksymalnie 5 części. W odróżnieniu od pozostałych urlopów dla rodziców, urlop wychowawczy jest zasadniczo bezpłatny. Urlop ojcowski Kolejnym urlopem związanym z rodzicielstwem, jednak udzielanym zupełnie niezależnie od urlopów opisanych powyżej, jest urlop ojcowski. Urlop ten przysługuje do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Jego wymiar wynosi 2 tygodnie,
może być udzielony jednorazowo lub w dwóch równych częściach, po tydzień każda z części. Dodatkowo, kodeks pracy przewiduje jeszcze jeden przywilej urlopowy zarezerwowany dla rodziców. Mianowicie w ciągu każdego roku, aż do ukończenia przez dziecko 14 lat, jednemu z rodziców przysługuje prawo do dwóch dni lub 16 godzin wolnych od pracy. Zwolnienie to jest udzielane na wniosek pracownika, jednak zależy od decyzji pracodawcy. W trakcie przebywania na zwolnieniu pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczanego jak dla wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Obowiązujące prawo daje więc rodzicom szereg możliwości, by spędzić z dzieckiem jak najwięcej czasu, nie tracąc przy tym zatrudnienia. Prawnik Magdalena Jankowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *