SRK naprawi szkody górnicze i wesprze emerytów


Spółka Restrukturyzacji Kopalń będzie realizować wszystkie zobowiązania dawnej Kompanii Węglowej, w tym naprawę szkód górniczych oraz świadczenia należne emerytom i rencistom – zapewnia prezes SRK Tomasz Cudny.
Kompania Węglowa, która ponad rok temu przekazała wszystkie swoje kopalnie do Polskiej Grupy Górniczej, z początkiem lipca formalnie przestała istnieć. Jej następcą prawnym została SRK, gdzie także trafiła większa część majątku Kompanii; spółka przejęła również jej zobowiązania. – Po przejęciu majątku Kompanii do naszych obowiązków należy m.in. obsługa takich świadczeń jak renty wyrównawcze dla ok. 2 tys. byłych pracowników czy ekwiwalent z tytułu deputatu węglowego dla ok. 150 tys. emerytów. Mogę zapewnić, że będziemy wywiązywać się ze wszystkich tych obowiązków – zadeklarował prezes, zapewniając, że spółka ma odpowiednie środki na realizację tych zadań.
SRK przejęła z Kompanii także obowiązek naprawy szkód górniczych, wyrządzonych w przeszłości przez kopalnie Kompanii i dawnych spółek węglowych, z których w 2003 r. utworzono Kompanię.

Z początkiem lipca, w ramach podziału Kompanii Węglowej między SRK i dwie nowo utworzone spółki Skarbu Państwa, spółka restrukturyzacyjna przejęła 6.565 działek o łącznej powierzchni przekraczającej 1,7 tys. hektarów (oznacza to podwojenie ilości posiadanych przez SRK gruntów), w tym blisko 4 tys. działek (o łącznej powierzchni 1,1 tys. ha) uregulowanym stanie prawnym oraz ponad 2,6 tys. działek, których stan prawny nie jest uregulowany. Do SRK trafiło też prawie 3,4 tys. dawnych mieszkań zakładowych (w sumie spółka ma ich już około 15 tys.) i ok. 3,5 tys. garaży.

Przeniesienie większości majątku dawnej Kompanii do SRK jest konsekwencją porządkowania sytuacji w branży górniczej przez właściciela, jakim jest Skarb Państwa. Kompania Węglowa po zbyciu swoich kopalń do Polskiej Grupy Górniczej w kwietniu 2016 r. zbliżyła się profilem swojej działalności do SRK – stąd decyzja właściciela o podziale i koncentracji majątku pogórniczego w jednym podmiocie. Obecnie SRK zatrudnia w sumie 2580 osób, w tym ok. 150 przejętych niedawno z KW.

Przygotowania do podziału Kompanii trwały od wiosny tego roku. W końcu czerwca Sąd Rejestrowy w Katowicach zarejestrował uchwałę Walnego Zgromadzenia Kompanii Węglowej o podziale spółki, a sama Kompania została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

Podział nastąpił poprzez przeniesienie całości majątku firmy do Spółki Restrukturyzacji Kopalń z siedzibą w Bytomiu oraz dwóch nowo zawiązanych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: Nieruchomości KW oraz Holding KW. Obie nowe firmy mają siedzibę w Katowicach. Ich właścicielem jest Skarb Państwa, który także objął akcje w podwyższonym kapitale SRK. We wszystkie prawa i obowiązki Kompanii Węglowej SA weszła Spółka Restrukturyzacji Kopalń.

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu Kompania Węglowa była największym producentem węgla w Unii Europejskiej. Z początkiem maja ubiegłego roku, w ramach kolejnego etapu restrukturyzacji górnictwa, wszystkie 11 kopalń oraz cztery zakłady Kompanii przejęła PGG. W „starej” Kompanii pozostał Zakład Zagospodarowania Mienia, część nieruchomości oraz spółki zależne, m.in. ubezpieczeniowa, wydawnicza, szkoleniowa, transportowa, turystyczna czy ochroniarska.

Gdy we wrześniu ub. roku parlament nowelizował tzw. ustawę górniczą, wprowadzono do niej zapisy umożliwiające dalszą działalność Kompanii, odpowiedzialnej m.in. za likwidację szkód górniczych spowodowanych w przeszłości przez kopalnie. W debacie sejmowej przedstawiciele opozycji wskazywali wówczas, że dalsze utrzymywanie i finansowanie KW w obecnej formule jest niecelowe, a zadania związane z naprawą szkód powinna przejąć SRK. Resort energii argumentował jednak, że brak środków i możliwości działania Kompanii oznaczałby paraliż likwidacji szkód górniczych, za których naprawę – zgodnie ze statutem spółki – odpowiada właśnie Kompania. Ministerstwo zapowiadało przy tym, że zamierza przejrzeć strukturę Kompanii i uporządkować ją. W efekcie powstał plan podziału Kompanii między SRK i dwie nowe spółki.

Spółka Nieruchomości KW przejęła przede wszystkim niektóre nieruchomości Kompanii Węglowej, a spółka Holding KW – udziały w spółkach, których wspólnikiem jest Kompania. Wśród kilkunastu spółek z grupy Kompanii są m.in.: Gliwicki Zakład Usług Górniczych, firma transportowa Trakt, spółka ubezpieczeniowa GSU SA, Haldex SA, Konsorcjum Ochrony Kopalń, Nadwiślańska Agencja Turystyczna, Kompanijny Ośrodek Szkolenia, Wydawnictwo Górnicze oraz Kompanijne Zakłady Remontowe Remasz.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń przejęła natomiast tzw. zorganizowaną część przedsiębiorstwa Kompanii Węglowej, obejmującą wszystkie aktywa, zobowiązania, prawa i obowiązki z umów (w tym umów o pracę), które nie zostały przekazane do dwóch nowych spółek. Na SRK przeszły także prawa i obowiązki z wszelkich decyzji administracyjnych związanych z przeniesionymi na nią składnikami majątku. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *