Czy zmiany w 500+ dotkną samotnych rodziców?


Od 1 sierpnia można składać nowe wnioski w rządowym programie Rodzina 500+. Niektóre zmiany mogą zaskoczyć np. samotnych rodziców.

W ramach programu rodzice od ubiegłego roku otrzymują 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. Rodziny o niskich dochodach otrzymują też wsparcie dla pierwszego lub jedynego dziecka. Dotychczas złożone wnioski w programie obowiązują do 30 września 2017 roku. Aby otrzymywać 500 zł po tym terminie, trzeba złożyć nowy wniosek. Kolejne „rozdanie” rozpocznie się 1 października, a wnioski można składać od 1 sierpnia. I chociaż najważniejsze reguły rządowego programu 500+ pozostają bez zmian, to jednak pewne modyfikacje czekają m.in. samotnych rodziców. Projekt nowelizacji ustawy o systemach wsparcia rodzin przewiduje, że takie osoby będą musiały mieć zasądzone alimenty na dzieci. Od tej zasady będą wyjątki, gdy uzyskanie alimentów jest niemożliwe, bo np. drugi z rodziców nie żyje lub ojciec potomka jest nieznany.

Z danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że na koniec 2016 r. wśród beneficjentów świadczeń wychowawczych było 393,3 tys. osób, które deklarowały samotne wychowywanie dziecka. Przy czym mogą wśród nich być zarówno rodzice, którzy faktycznie nie mają alimentów, jak i tacy, którzy do tej pory nie ujawniali się z ich posiadaniem.

W 2017 roku podstawowe założenia programu nie zmieniają się – świadczenie w wysokości 500 złotych nadal przysługuje na każde drugie i każde kolejne dziecko i jest przyznawane niezależnie od dochodów rodziny. W przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie, pomoc będzie przekazywana także na pierwsze dziecko. Natomiast jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, świadczenie na pierwsze dziecko będzie przysługiwało, o ile dochód na jednego członka nie przekroczy 1200 zł na miesiąc.

Wniosek o świadczenie składa się raz do roku, a pieniądze są wypłacane nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało 500+. Świadczenie jest przyznawane w cyklach, które trwają od 1 października do 30 września następnego roku. Wyjątkowo tylko pierwsza tura 500 plus zaczęła się 1 kwietnia 2016 roku. Co ważne, do programu 500+ można dołączyć w każdym momencie – trzeba tylko złożyć odpowiedni wniosek osobiście lub np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Jeżeli rodzice lub opiekunowie złożą wniosek do 31 sierpnia 2017 roku, wypłata świadczenia za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2017 roku. Natomiast, jeśli wniosek zostanie złożony od 1 września do dnia 31 października 2017 roku, to 500 zł za miesiąc październik zostanie wypłacone do dnia 30 listopada 2017 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *