PGG na małym plusie


8 mln zł zysku netto zanotowała Polska Grupa Górnicza w I półroczu 2017 r., EBITDA  czyli zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji, wyniósł 708 mln zł.

PGG, która powstała w miejsce Kompanii Węglowej (KW) została powołana 1 maja 2016 r. Składała się wówczas z 11 kopalń i 4 zakładów. Później utworzono trzy kopalnie zespolone, dwie samodzielne i cztery zakłady górnicze. 1 kwietnia PGG nabyła aktywa Katowickiego Holdingu Węglowego. Teraz PGG liczy dziewięć kopalń i cztery zakłady specjalistyczne, zatrudnia 43 tys. osób. W 2014 r. spółka (jeszcze wówczas KW) zanotowała ponad 1 miliard zł strat, w 2015 – 1,2 mld zł, a w 2016 – 320 mln zł.
Dzięki restrukturyzacji w części macierzystej PGG – bez nabytych aktywów KHW – spółka w pierwszym półroczu osiągnęła 83 mln zł zysku. Dawne kopalnie Holdingu przyniosły tym samym czasie 75 mln zł strat. Daje to sumarycznie 8 mln zł zysku netto w całej PGG. EBITDA w części macierzystej wyniosła 650 mln zł, a w aktywach przejętych z KHW 58 mln zł, czyli łącznie 708 mln zł. W porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku spółka w pierwszym półroczu zanotowała spadek kosztów o 101 mln zł (7 proc.).
Kluczowa dla spółki jest wciąż odbudowa zdolności produkcyjnych poprzez uruchamianie nowych ścian wydobywczych. W dobie niedawnego kryzysu, w związku z koncentracją wydobycia, znacząco spadła liczba eksploatowanych ścian, co wiązało się z ograniczeniem zdolności wydobywczych o ok. 10 mln ton rocznie.

W pierwszym półroczu w kopalniach PGG działały przeciętnie 43 ściany, obecnie – 46. – W pierwszym półroczu uzbroiliśmy i oddaliśmy do ruchu 27 ścian, do końca roku jeszcze zostanie uruchomionych 23. Oczywiście inne ściany, które kończą bieg, są sukcesywnie likwidowane – mówią prezesi spółki.
W całym obecnym roku PGG na inwestycje zamierza przeznaczyć 880 mln zł. Do końca lipca zrealizowano i zawarto umowy na 580 mln zł.
Przez siedem miesięcy tego roku kopalnie PGG wydobyły 17,1 mln ton węgla (12,7 mln ton w części macierzystej i 4,4 mln ton w kopalniach przejętych od KHW). Według zapowiedzi, PGG miała w tym roku wydobyć 32 mln ton węgla. Prezes Tomasz Rogala przyznał, że będzie trudno zrealizować ten plan z uwagi na sytuację w kopalni Piast-Ziemowit, gdzie obwał skał uniemożliwił na pewien czas wydobycie.
47 proc. produkowanego przez PGG węgla trafia do energetyki zawodowej, 14 proc. do energetyki i ciepłownictwa, 19 proc. na rynek komunalno-bytowy, 4 proc. do koksowni, a 16 proc. na eksport. Kontrakty z odbiorcami krajowymi są realizowane na bieżąco.
Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu, całe polskie górnictwo węgla kamiennego zanotowało w I półroczu 2017 r. 1,45 mld zł zysku netto. Po pierwszych sześciu miesiącach ubiegłego roku branża miała stratę przekraczającą 800 mln zł. Jak podała ARP, od początku roku do końca czerwca br. kopalnie w Polsce wydobyły łącznie 32,7 mln ton węgla (wobec ok. 34,3 mln ton w tym samym okresie przed rokiem). W 2016 r. polskie kopalnie wyprodukowały 70,4 mln ton węgla kamiennego – o 1,8 mln ton mniej niż w 2015 r. Sprzedaż węgla w 2016 r. sięgnęła 73,1 mln ton i była wyższa od rocznego wydobycia o 2,7 mln ton.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *