Ułatwienia dla początkujących przedsiębiorców


Rząd chce wydłużyć preferencyjny okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, tzw. „mały ZUS”, do 3 lat. Obecnie okres ten wynosi 2 lata, dla osób rozpoczynających pozarolniczą działalność.

„Część z przedsiębiorców zawiesza lub rezygnuje z prowadzenia pozarolniczej działalności w 2 pierwszych latach jej prowadzenia. Proponuje się, by okres preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wydłużyć o rok, tj. do okresu 3-letniego. Dopiero po tym okresie osoby prowadzące pozarolniczą działalność zaczną opłacać składkę na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie po dwóch latach)” – napisano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy.

Rząd liczy, że proponowane rozwiązanie wpłynie na wzrost liczby osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności i zwiększy wskaźnik przeżycia przedsiębiorstw.

Preferencyjne, czyli niższe składki, przedsiębiorca płaci przez 2 lata od rozpoczęcia działalności, pod warunkiem, że nie świadczył i nie świadczy usług (np. w ramach umowy- zlecenia czy umowy o dzieło) dla byłego pracodawcy w danym lub poprzednim roku oraz nie prowadził firmy w ciągu ostatnich 5 lat. Podstawą wymiaru składki jest 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2016 roku podstawa ta wynosi 555 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *