Nagrody dla pracowników JSW


Jastrzębska Spółka Węglowa wypłaciła w poniedziałek jednorazowe nagrody w wysokości 4,3 tys. zł netto na osobę wszystkim pracownikom. To efekt czerwcowych ustaleń zarządu JSW ze stroną społeczną.

Prawo do nagrody mieli wszyscy pracownicy spółki zatrudnieni w dniu 31 sierpnia 2017 r. Wypłata nagrody to koszt dla spółki w wysokości ponad 157 mln zł. Szacunkowa liczba pracowników objętych tym świadczeniem to niespełna 21 tys. osób.
W czerwcu, po zawarciu porozumienia ze związkowcami w sprawie wypłaty nagrody, przedstawiciele zarządu JSW deklarowali, że porównywalną kwotę otrzymają na początku września obligatariusze JSW, w ramach wcześniejszego wykupu części obligacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *