Ekspert radzi: zwolnienie dyscyplinarne


Mój pracodawca zwolnił mnie dyscyplinarnie z pracy. Mam zamiar się odwołać, bo uważam, że podane przez pracodawcę fakty, mające uzasadniać zwolnienie są nieprawdziwe. Czy w sądzie pracy będę musiał to udowodnić?
Ekspert radzi:  Zgodnie z przepisami praw pracy, w sytuacji zwolnienia w trybie dyscyplinarnym, to pracodawca jest zobowiązany do wykazania tego, że przyczyny zwolnienia są prawdziwe. A zatem, w tym zakresie ciężar dowodu spoczywał będzie na pracodawcy, co jednak nie oznacza, iż w interesie pracownika będzie przyjęcie biernej postawy. A jeśli szef nie prowadził rzetelnej ewidencji czasu pracy, co jest jego obowiązkiem, to w takiej sytuacji ciężar udowodnienia w sądzie tego, iż pracownik pracy takiej nie świadczył, tym bardziej spoczywać będzie na pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *