Więcej na zakupy nośników energii


Sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek resortu energii o wprowadzenie zmian w planie finansowym Funduszu Zapasów Interwencyjnych na 2017 r. Fundusz chce wykorzystać na dodatkowe zakupy 349 mln zł.
Wniosek ten złożył resort energii.
– Pierwszy wniosek dotyczy funduszu związanego z paliwami. Druga pozycja z wniosku związana jest z tym, że firmy – dzięki uszczelnieniu rynku paliw – mają większy obrót i zarazem płacą wyższe opłaty, tzw. składki. W zapasach nam się pojawiły z tych składek większe przychody, te przychody są większe o ponad 114 mln zł. I stąd jest prośba o zaopiniowanie pozytywne, abyśmy mogli te zwiększone przychody wprowadzić do Agencji i skorzystać z nich, jako zwiększenie budżetu – uzasadniał wiceminister Grzegorz Tobiszowski. Dodał, że związek z tymi dwiema pozycjami ma trzecia, dotycząca wyższych o niespełna 7 mln zł kosztów, związanych z pobieraniem i badaniem próbek. – Ze względu na zwiększenia zakresu i wolumenu, automatycznie zwiększył się zakres kontroli i zwiększył się zakres środków w ramach nadzoru zapasów obowiązkowych o niespełna 7 mln zł – dodał wiceminister.cKomisja pozytywnie zaopiniowała wniosek i zgodziła się na proponowane zmiany w planie finansowym Funduszu Zapasów Interwencyjnych na 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *