Górnik Online w PGG


Polska Grupa Górnicza postanowiła wykorzystać  serwis Górnik Online, który stworzono i uruchomiono jeszcze w Katowickim Holdingu Węglowym.
Portal, który został powołany do życia wiosną 2015 r., ma na celu m.in. zwiększenie świadomości osób dozoru ruchu oraz pozostałych pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy. Już w październiku ta ogromna baza wiedzy będzie funkcjonować w Polskiej Grupie Górniczej. Nad jej wdrożeniem czuwa Biuro BHP i Szkoleń spółki, którego specjaliści cały czas szukają nowych sposobów, by podnosić świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy.
Górnik Online ma stać się częścią portalu pracownika, który funkcjonuje w PGG. Mają znajdować się w nim materiały oraz opracowania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
W Polskiej Grupie Górniczej internet stał się już nieodzownym elementem podnoszenia wiedzy i świadomości górników w zakresie BHP. W spółce z wykorzystaniem sieci prowadzony jest konkurs „Pracuję bezpiecznie”, którego finał zaplanowany jest na listopad, oraz kursy e-learningowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *