Wypadków w pracy trochę mniej


W pierwszym półroczy 2017 roku zgłoszono 12135 zdarzeń, z czego 118 miało charakter ciężki, a 16 zakończyło się śmiercią pracowników. Lekkiego uszczerbku na zdrowiu doznało 12001 osób.wynika, że 31 proc. wypadków przy pracy miało miejsce w sektorze przemysłowym. Generalnie w porównaniu z 2016 roku liczba zdarzeń była o 140 wypadków mniejsza niż w analogicznym okresie w 2016 r.

Najwięcej wypadków miało miejsce w przetwórstwie przemysłowym. W sumie odnotowano 12135 zdarzeń. Co ważne, liczba ta zmniejszyła się o 381 w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 roku. Jednak szczegółowa analiza charakteru danych wskazuje, że mimo spadku zdarzeń w całym sektorze, wzrosła liczba wypadków o charakterze śmiertelnym (15 zdarzeń w 2016 r.; 16 zdarzeń w 2017 r.) i ciężkim (113 zdarzeń w 2016 r.; 118 zdarzeń w 2017 r.).

Przeważająca liczba zdarzeń dotyczyła pracy związanej z produkcją artykułów spożywczych – 2058 wypadków. Tutaj też odnotowano spadek względem pierwszego półrocza 2016 roku, kiedy to miało miejsce 2231 wypadków. Drugi co do wielkości udział w wypadkach miał sektor związany z produkcją wyrobów z metali. Tu nastąpił wzrost liczby wypadków. Tylko w pierwszym półroczu 2017 roku miało miejsce 1730 zdarzeń, z czego dwa zakończyły się śmiercią pracownika, 21 miało charakter ciężki, a 1707 miało charakter lekki. Na trzecim miejscu znalazła się produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, w której miało miejsce 1054 wypadków, w tym 10 o charakterze ciężkim i 1044 o charakterze lekkim.

Okazuje się także, że nadal, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, nie zmieniły się przyczyny wypadków przy pracy – 61 proc. z nich była spowodowana nieprawidłowym zachowaniem pracownika. Pozostałymi najczęstszymi przyczynami były: niewłaściwy stan narzędzi, wyposażenia lub budynków, co było powodem 8,4 proc. wypadków oraz niewłaściwe posługiwanie się narzędziami lub wyposażeniem, co spowodowało 7,1 proc. zdarzeń. Nieprawidłowe, samowolne zachowanie pracownika było powodem 6,5 proc. spośród odnotowanych w I półroczu 2017 roku wypadków przy pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *