Trudne rozmowy o deputatach


Przedstawiciele górniczych związków zawodowych rozmawiali dziś z ministrem Krzysztofem  Tchórzewskim o uregulowaniu kwestii górniczych deputatów węglowych dla emerytów i rencistów.

-To będzie logistycznie bardzo trudne zadanie, jednak bardzo chcemy je wykonać, bo biegnie ono w ramach tegorocznego budżetu i nie da się go przełożyć na przyszły rok – mówił minister. Zaapelował też do prasy: – Prosimy też media, żeby pomogły nam dotrzeć z odpowiednią informacją. W różnych miejscach będą dostępne te oświadczenia o wyrażeniu zgody na rekompensatę, które trzeba podpisać. Osoby, które zechcą z niego skorzystać, powinny też wskazać, dokąd wysłać pieniądze przekazem albo przelewem bankowym.

Minister zwrócił uwagę, że ze szczególnymi trudnościami wiązać będzie się ustalenie niektórych osób upoważnionych do wypłaty rekompensaty. – Do końca roku powinniśmy zlokalizować tych, którym się ta rekompensata należy, a do których nie dotrze stosowna informacja.

Sytuacja górnictwa do 2015 roku pogarszała się, spółki walczyły o przetrwanie. Kopalnie zaczęły wypowiadać prawo do deputatów węglowych, przewidziane dla emerytów i rencistów. Część górników, których kopalnie wcześniej zlikwidowano, otrzymuje ekwiwalent z ZUS otrzymywała ekwiwalent z ZUS, reszta nie. Tymczasem deputat był elementem wynagrodzenia górników, wpisanym do umów o prace.

Obecny projekt ustawy ma rozwiązać te problemy i zdaniem przedstawicieli rządu jest dostosowany do możliwości budżetu państwa. Zakłada wypłacenie jednorazowej rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tys. zł netto. Pieniądze byłyby wypłacone do końca roku 2017. Uprawnieni do świadczenia byliby emeryci i renciści, a także wdowy otrzymujące renty po górnikach. Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS. Aby otrzymać rekompensatę, uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. W kopalniach zostaną utworzone punkty informacyjne, a ogłoszenia pojawią się w prasie lokalnej i regionalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *