Prezydent podpisał ustawę o deputatach


Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla – poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski dziś w Katowicach. Na podstawie ustawy, która ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu, ponad 235 tys. emerytów i rencistów górniczych do końca 2017 r. otrzyma po 10 tys. zł jednorazowej rekompensaty za utracony deputat węglowy. Po wejściu ustawy w życie osoby uprawnione będą miały tylko 21 dni na złożenie wniosków o rekompensatę.
Beneficjenci otrzymają do końca roku jednorazową rekompensatę w wysokości 10 tysięcy złotych. Rekompensaty będą kosztowały budżet ponad 2 miliardy 300 tysięcy złotych i będą zwolnione z podatku.
Ustawa wejdzie w życie prawdopodobnie w środę. Osoby uprawnione będą miały 21 dni na złożenie wniosków o rekompensatę. Uruchomionych ma zostać co najmniej 40 punktów przyjmowania wniosków; każda spółka górnicza uruchomi też infolinię. Od decyzji odmownych będzie można się odwołać, a roszczenia do rekompensat będą ważne jeszcze przez rok. Oprócz wniosków emeryci i renciści będą musieli złożyć oświadczenia dotyczące zrzeczenia się roszczeń do deputatów, których po wypłaceniu rekompensat nie będą już otrzymywać; nie będą też mogli zgłaszać roszczeń dotyczących deputatu w sądach – dotąd złożono około tysiąca pozwów w tej sprawie.
Ustawa nie obejmuje w sumie około 12 tys. byłych pracowników Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Spółki Restrukturyzacji Kopalń, którzy przeszli na emeryturę już bez prawa do deputatu, ponieważ wcześniej spółki węglowe skłoniły ich do podpisania porozumień wypowiadających deputat.
Według resortu energii w przyszłym roku spółki węglowe mają rozważyć, czy ich sytuacja finansowa pozwala na wypłatę rekompensat także tej grupie, ale już ze środków firm, a nie z budżetu państwa. Obecnie – jak ocenia resort – spółek na to nie stać.
Zgodnie z przyjętą ustawą, uprawnieni do ustawowych rekompensat będą emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do emerytury lub renty i pobierali deputat węglowy na podstawie układów zbiorowych pracy i innych regulacji, a utracili deputaty przed wejściem w życie ustawy. Na rekompensatę mogą także liczyć wdowy, wdowcy i sieroty otrzymujące renty rodzinne po uprawnionych do deputatu górnikach – w tym przypadku 10-tysięczną rekompensatę dzieli się proporcjonalnie do liczby osób uprawnionych do świadczeń po zmarłym górniku.
Wzory wniosków o rekompensaty i oświadczeń mają być zamieszczone m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Energii i firm górniczych w dniu wejścia w życie ustawy. Będą też opublikowane w regionalnej i lokalnej prasie. Przygotowywana jest kampania informacyjna, uruchomiona będzie specjalna infolinia. Resort energii przypomina, że świadczenia z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla będą przekazywane osobom uprawnionym bez dodatkowych opłat. Jakiekolwiek płatne usługi proponowane przez firmy i kancelarie prawne w tym zakresie są bezpodstawne i nie stanowią warunku koniecznego do otrzymania świadczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *