11 tysięcy wniosków o rekompensatę


11 tys. wniosków o wypłatę rekompensaty za utracony deputat węglowy wpłynęło do piątku (27 października) do punktów obsługi zorganizowanych przez Polską Grupę Górniczą. Spółka rozdysponowała 100 tys. formularzy. O rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu, a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy, wdowcy oraz sieroty otrzymujące renty po górnikach. W sumie uprawnionych jest to ok. 240 tys. osób.
Wnioski można składać do 18 listopada. W przypadku składania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego. Wniosek składany w ten sposób powinien posiadać poświadczenie podpisu przez notariusza lub przez gminę – pod warunkiem, że na jej terenie nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu. Ważne, by w przypadku wysyłania wniosku pocztą,  przesyłać je z dopiskiem na kopercie REKOMPENSATA na adres Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 43-225 Wola ul. Kopalniana 10.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *