Deputat przejdzie do ZUS?


Projekt jednorazowej wypłaty deputatu węglowego dla emerytów górniczych nie zyskał akceptacji strony społecznej. Teraz rozpatrywany jest projekt resortu energii, zakładający wypłatę tego świadczenia przez ZUS.

Deputat węglowy, czyli uprawnienie do określonej ilości bezpłatnego węgla rocznie, to uprawnienie górnicze, przysługujące pracownikom, emerytom i rencistom górniczym. Jednak ze względu na przekształcenia i oszczędności w górnictwie, dziś nie wszyscy uprawnieni otrzymują deputat, a świadczenie dla tych, którzy je dostają, jest finansowane z siedmiu różnych źródeł.

W sprawie emeryckiego deputatu powstały dwa projekty ustaw przewidujące finansowanie tego świadczenia z budżetu państwa: projekt obywatelski, pod którym górniczy związkowcy zebrali 126 tys. podpisów, a także projekt rządowy, opracowany przez resort energii, po konsultacji z ministerstwami finansów oraz rodziny i pracy. Niedawno Ministerstwo Energii informowało, że koszt rozwiązań przyjętych w ministerialnym projekcie ustawy oszacowano na ok. 400 mln zł rocznie, natomiast autorzy projektu obywatelskiego szacowali roczne koszty na 280-290 mln zł.

Jeden z pomysłów to koncepcja jednorazowej wypłaty emerytom górniczym 8-9 tys. zł w zamian za zrzeczenie się dodatkowych roszczeń w kolejnych latach. Na początku grudnia minister Grzegorz Tobiszowski poinformował w Sejmie, że ewentualna wypłata takiego jednorazowego świadczenia dla około 400 tys. osób uprawnionych do deputatu węglowego zależy od zgody strony społecznej na takie rozwiązanie. Jednak na takie rozwiązanie nie zgodzili się związkowcy. Teraz resort chce uregulować problem zgodnie z pierwotnym planem, czyli w drodze ustawy, która zagwarantuje coroczną wypłatę  deputatu węglowego dla emerytów górniczych przez ZUS. Kwoty deputatu są zróżnicowane, jednak z reguły byłoby to 1 500 – 1 600 zł rocznie.

-Naszym zdaniem pracownicy powinni mieć wybór – albo jednorazowa wypłata, albo corocznie wypłacane świadczenia – mówi Marek Klucewicz, przewodniczący Kontry.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *