Co zrobić, gdy jest się chorym w święto?


Co zrobić, jeśli pracownik jest chory lub wystąpił o urlop w okresie obejmującym dzień ustawowo wolny od pracy?
Pracodawcy zatrudniający pracowników od poniedziałku do piątku mają obowiązek udzielenia im wolnego za sobotę, w którą przypada święto, innego dnia wolnego od pracy. Dzień ten musi przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto. Co jednak, gdy w wyznaczonym dniu pracownik jest chory lub wystąpił o urlop na okres obejmujący ten dzień?
W organizacji podstawowej (od poniedziałku do piątku), gdy święto przypada w sobotę, która w zakładzie jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, należy wskazać inny dzień wolny od pracy w danym okresie rozliczeniowym, aby zapewnić pracownikom odpowiednią liczbę dni i godzin pracy. Niewyznaczenie takiego dnia spowoduje, że pracownicy przepracują więcej dni i godzin niż wynika z prawidłowo obliczonego wymiaru czasu pracy.
Czasami mają miejsce sytuacje, w których pracownik w dniu wolnym wyznaczonym przez pracodawcę za święto, jest nieobecny w pracy. Chorobowa nieobecność pracownika w pracy w dniu wyznaczonym jako wolny za święto nie wpływa na obowiązek wyznaczenia pracownikowi innego dnia wolnego z tego tytułu. Wymiar czasu pracy chorującego pracownika obniża się o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Również w sytuacji, gdy pracownik miałby korzystać w dniu wyznaczonym jako wolny za święto z urlopu wypoczynkowego, nie ma obowiązku wyznaczenia innego dnia wolnego. Pracownik nie korzysta w takim dniu z urlopu, gdyż zgodnie z zasadami udzielania urlopu wypoczynkowego udziela się go w dniach, które są dla pracownika dniami pracy. Oznacza to, że pracownikowi nie udziela się urlopu w dniu, w którym zgodnie z rozkładem ma wolne za święto.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *