Jak pracować, to w Danii


Pracownicy w Unii Europejskiej średnio pracują 40,3 godziny w tygodniu. Polacy, a także Brytyjczycy, Cypryjczycy, Austriacy i Grecy, przekraczają tę średnią. 

 Zatrudnieni na pełny etat w Unii Europejskiej wykonują swoje obowiązki pracownicze przez średnio 40,3 godziny w tygodniu. Mężczyźni, jak wynika z danych Eurostatu, pracują dłużej od kobiet –  41,0 godzin, kobiety – 39,3. Osoby pracujące w górnictwie i kopalnictwie pracują najdłużej (42,0), a najkrótszy tydzień pracy można znaleźć w sektorze edukacji (38,1).

Najdłużej tydzień roboczy trwa w Wielkiej Brytanii, a najkrótszy w Danii. Przeciętnie pracownicy pełnoetatowi w Wielkiej Brytanii  pracują 42,3 godziny, na Cyprze – 41,7, w Austrii – 41,4, w Grecji – 41,2, w Polsce i w Portugalii – 41,1.

Tydzień roboczy w Danii wynosi 37,8 godzin i jest to jedyny kraj, w którym przeciętna liczba godzin w tygodniu spadła poniżej 38. Na końcu listy znalazły się również Włochy (38,8), a następnie Holandia i Francja (oba 39.0), Finlandia i Irlandia (39,1).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *