Brak pracowników w budowlance, gastronomii i transporcie


W tym roku wzrośnie liczba zawodów deficytowych – wynika z trzeciej edycji ogólnopolskiego badania barometru zawodów. W największym stopniu dotknie on branżę budowlaną, transportowo-spedycyjną, gastronomiczną, przetwórczą oraz opiekę zdrowotną.

Z barometru wynika, że na trudności ze znalezieniem pracowników mają wpływ między innymi mało atrakcyjne oferty, niskie wynagrodzenia, trudne warunki pracy, konieczność dojazdów do miejsca zatrudnienia, brak umiejętności wymaganych przez pracodawców, niewystarczające doświadczenie zawodowe i utrata kwalifikacji.

W coraz większej grupie zawodów obserwuje się duży napływ Ukraińców. Zainteresowanie cudzoziemcami dotyczy głównie zawodów budowlanych i produkcyjnych, ale coraz częściej pracodawcy poszukują specjalistów z branży IT, co wynika z niewystarczającej liczby kandydatów na rodzimym rynku.

 Najlepsza sytuacja z punktu widzenia pracowników jest w dużych miastach.

Badanie jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *