Emerytury pomostowe i świadczenia przedemerytalne po nowemu


Od 1 października 2017 roku obniżony został powszechny wiek emerytalny, który wynosi teraz 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Co zmieniło się w przypadku emerytur pomostowych i świadczeń przedemerytalnych?

Na emeryturę już mogą przejść osoby, które skończą 60 lub 65 lat po 30 września 2017 roku, skończyły 60 lub 65 lat do 30 września 2017 roku, ale nie osiągnęły do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego (67 lat), do 30 września 2017 roku osiągnęły podwyższony wiek emerytalny, a nie miały przyznanej emerytury powszechnej.

Kto może teraz starać się o emeryturę pomostową? Osoby rodzone po 31 grudnia 1948 r. mogą nadal ubiegać się o emerytury pomostowe, jeśli: ukończyły co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn; udowodniły okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat.

Chodzi o pracę przed 1 stycznia 1999 r. w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac, czy też pracę po 31 grudnia 2008 r. wymienioną w nowych wykazach prac. Prawo do emerytury pomostowej przysługuje także rolnikom.

Kwota emerytury pomostowej nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury (po waloryzacji od 1 marca 2018 r. kwota najniższej gwarantowanej emerytury wyniesie 1028,90 zł), a oblicza się ją poprzez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, ustalone według tablicy średniego dalszego trwania życia obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie tej emerytury.

O świadczenie przedemerytalne mogą starać się osoby, które straciły pracę między innymi z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy. Mają do niego prawo również byli renciści oraz osoby, które przestały prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą ze względu na upadłość.

Jednym z podstawowych warunków otrzymania świadczenia przedemerytalnego jest nabycie uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych i pobieranie go przez 6 miesięcy (180 dni). W tym czasie dana osoba nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. Ponadto bezrobotny musi ukończyć minimalnie 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i wykazać się przynajmniej 20-letnim (dla kobiet) i 25-letnim (dla mężczyzn) stażem pracy. O świadczenie mogą starać się także przedsiębiorcy, którzy ogłosili upadłość firmy, o ile prowadzili ją przynajmniej przez 24 miesiące i z tytułu działalności odprowadzali składki do ZUS. Muszą też mieć skończone 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) i wykazać się stażem pracy w wysokości 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni).  Gwarantowana kwota przedemerytalnego zasiłku od 1 marca 2017 r. wynosi 1040 zł, a po waloryzacji od 1 marca 2018 roku wyniesie 1081 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *