Za malo układów zbiorowych pracy


Czy w Polsce działa za dużo związków zawodowych? Z danych raportu Europejskiego Instytutu Związkowego ETUI wynika, że jesteśmy na poziomie europejskiej średniej. Za to znacząco spadła liczba pracowników objętych układem zbiorowym pracy – z 25 proc. w 2000 roku do 15 proc. w 2016 roku. A jeśli chodzi o uzwiązkowienie, w Europie przodują takie państwa, jak Francja, Austria, Belgia, Szwecja czy Finlandia.

W państwach należących do Wspólnoty, w najlepszej sytuacji ze względu na poziom uzwiązkowienia i szerzonym zasięgiem układów zbiorowych znajdują się kraje skandynawskie. W Polsce jest znacznie gorzej. Najmniejszy procentowy udział pracowników objętych układami zbiorowymi poza Polską są w takich krajach jak Litwa, Łotwa, Estonia czy Węgry. Tam udział ten wynosi do 23 proc i z roku na rok był niższy. Najlepiej natomiast mają się za to Francja, Austria, Belgia, Szwecja czy Finlandia, gdzie odsetek osób objętych układami zbiorowymi utrzymuje się na stale wysokim poziomie i wynosi około 90 proc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *