Aktualności


Barbórka już w listopadzie

Barbórka w Polskiej Grupie Górniczej zostanie wypłacona wcześniej. Pieniądze trafią na konta pracowników spółki 30 listopada. Barbórka jest zwykle wypłacana 4 grudnia, ale w tym roku ten termin został przesunięty na 30 listopada. Powód jest… kalendarzowy. 3 i 4 grudnia to dni wolne (sobota i niedziela), dlatego ustalono termin wypłaty tego świadczenia na ostatni dzień […]

Posted in Górnictwo | Tagged , , | Leave a comment

Barbórka z Kontrą

Za nami Barbórkowa zabawa zakładowej komisji z KWK Sośnica Związku Zawodowego Kontra. Prócz części rozrywkowej impreza miała wymiar charytatywny – w jej trakcie zorganizowano loterię, z której dochód trafił na konto Fundacji Piastun Wyrównywanie Szans. Wśród gości imprezy był Marek Klucewicz, przewodniczący Komisji Krajowej ZZ Kontra.

Posted in Branże | Tagged , | Leave a comment

Kontra wywalczyła duże podwyżki w HP Polska

Podwyżki płac w HP Polska Gliwice. W sumie w ciągu roku wyniosą one 20%. Wywalczyła je zakładowa komisja Kontry. Od 1 stycznia 2023 r. podwyżki wyniosą:  16% dla pracowników produkcji 16% dla pracowników pośrednioprodukcyjnych 14% dla pracowników biurowych Od 01.07.2023r. 4% dla pracowników produkcji 4% dla pracowników pośrednioprodukcyjnych 4% dla pracowników biurowych – do dyspozycji […]

Posted in Branże, Kraj | Leave a comment

Słabnie rynek pracy

Barometr Ofert Pracy w październiku spadł o 8,8 pkt. do 353,4 pkt. – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. „W ciągu ostatnich pięciu miesięcy wartość wskaźnika zmalała o 17 proc. Spadek trwa już od kwietnia. Wakatów nadal jest więcej niż przed pandemią, gdyż w okresie […]

Posted in Branże, Kraj | Leave a comment

Tauron pozbywa się kopalń

Do końca roku Tauron odda m.in. kilka kopalni ze spółki Tauron Wydobycie w ręce Skarbu Państwa. Cała transakcja zostanie zrealizowana za 1 zł. Tauron Polska Energia zawarł ze Skarbem Państwa warunkową umowę sprzedaży akcji spółki zależnej Tauron Wydobycie — poinformowała sprzedająca spółka w piątkowym komunikacie. „Tauron Polska Energia S.A. informuje, że w dniu 21 października […]

Posted in Branże, Energetyka, Górnictwo | Tagged , , | Leave a comment

W górnictwie brakuje rąk do pracy

O aktualnej sytuacji energetycznej Polski, w kontekście bezpieczeństwa dostaw rozmawiano podczas Sekcji Górnictwa i Energetyki Związku Zawodowego Kontra. Związek przygotowuje stanowisko, dotyczące bieżących zagrożeń energetycznych. Artur Wilk z Taurona wskazywał, że Skarb Państwa musi przejąć część mocy energetyki na swoje barki. Wskazywał również konieczność czasowego zawieszenia stosowania systemu EU ETS lub określenia maksymalnej stawki za […]

Posted in Branże, Energetyka, Górnictwo | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment