energetykaO przekształcaniu polskiej energetyki rozmawiano podczas spotkania sekcji górnictwa i energetyki Związku Zawodowego Kontra. Rozmawiano m.in. o powstaniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. W proponowanym kształcie prawdopodobnie nie zgodzi się na to Komisja Europejska, ponieważ taki podmiot będzie miał dominującą pozycję na rynku energii w Polsce. Dlatego lepszym rozwiązaniem, zdaniem związkowców, […]

Polska może iść własną drogą


20 firm, uczelni i instytucji utworzyło w Katowicach Śląsko–Małopolską Dolinę Wodorową. To druga w kolejności powstania i największa pod względem wielkości i potencjału dolina wodorowa w Polsce. Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego. Polska Strategia Wodorowa zakłada powstanie co najmniej 5 […]

Na Śląsku powstała Dolina WodorowaRząd pracuje nad nowelizacją Prawa energetycznego. Nowe przepisy, zgodnie z unijną dyrektywę, mają wspierać tzw.  odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej oraz zapobiegać ubóstwu energetycznemu. W projekcie wskazano, że kluczowymi regulacjami, które będzie regulować nowela, dotyczą m.in. zmiany definicji odbiorcy wrażliwego, poprzez znaczne poszerzenie kręgu osób kwalifikujących się jako odbiorcy wrażliwi energii […]

Komu grozi energetyczne ubóstwo?Sekcja Górnictwa i Energetyki Związku Zawodowego Kontra apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego, o rozsądek w polityce energetycznej państwa. Jako przykład podaje ostatni wyrok TSUE w sprawie kopalni Turów. Zdaniem naszych związkowców, polski system energetyczny nie może opierać się wyłącznie na energii z importu, której w kryzysowych momentach może po prostu […]

Apel Kontry do premiera