Gimnazja


Nikt chyba nie ma wątpliwości, że wygaszanie gimnazjów wiąże się ze zwalnianiem nauczycieli. Jak będzie wyglądała procedura zwolnieniowa? Możliwe jest przeniesienie w stan nieczynny z 1 września 2017 r., a jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody – obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z 31 sierpnia 2019 r. z pozostałymi nauczycielami gimnazjów. Dyrektor będzie […]

Koniec gimnazjów. Co z nauczycielami i dyrektorami?


Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, likwidującą gimnazja. Teraz nowy system oświatowy składa się z 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum, a także z dwustopniowych szkół branżowych i szkół policealnych. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo, począwszy od roku szkolnego 2017/2018. Z punktu widzenia związku najważniejsze jest zachowanie wszystkich miejsc […]

Nadchodzi koniec gimnazjów