kopalnia


Firma China Coal Energy Company ma już 9,77 proc. akcji katowickiej firmy Bumech. To polskie przedsiębiorstwo z branży maszynowej świadczące usługi dla górnictwa. „China Coal deklaruje także, że dalszy wzrost zaangażowania kapitałowego w spółce jest możliwy i może zostać zwiększony w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania niniejszego powiadomienia” – napisała […]

Chińczycy wchodzą w Bumech


Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w czwartym kwartale 2016 roku 294,9 mln zł – wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu rocznego spółki. W całym 2016 roku JSW miała 6,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej przy przychodach na poziomie 6,731 mld zł. W segmencie […]

JSW wstaje z kolan


Oferta konsorcjum spółek Kopex PBSz i Famur Pemug na budowę szybu Grzegorz ponownie została wybrana przez Tauron Wydobycie. Wartość netto oferty to 227,9 mln zł. W listopadzie Tauron wybrał ofertę konsorcjum po raz pierwszy. Ostatecznie jednak unieważnił wybór w związku z decyzją Krajowej Izby Odwoławczej. Szyb Grzegorz budowany jest dla Zakładu Górniczego […]

Grzegorz wart ponad 200 mln złZakładowa Kontra z Katowickiego Holdingu Węglowego podpisała już porozumienie, dotyczące połączenia KHW z Polską Grupą Górniczą. Większość związkowców ocenia porozumienie bardzo dobrze, uważają, że uchroni ono miejsca pracy w kopalniach KHW. Górnicy Holdingu mogą być spokojni o swą pracę. Dodatkowo oznaczać to będzie wzrost wynagrodzeń do kwoty 6225 zł średnio […]

Kontra podpisała porozumienie


 Kopalnia Jankowice w Rybniku, należąca do Polskiej Grupy Górniczej, została uznana za najbezpieczniejszy polski zakład górniczy w 2016 roku. Nie wiadomo, czy to dobra prognoza – w 2015 roku laureatem konkursu została kopalnia „Makoszowy”, która rok później zaprzestała wydobycia. Drugą pozycję zajęła kopalnia Bobrek-Piekary, należąca do spółki Węglokoks Kraj, a trzecie miejsce […]

Jankowice przed Bobrkiem i Siltechem


Załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej otrzyma 6 marca jednorazową nagrodę. Porozumienie w tej sprawie zarząd spółki zawarł z działającymi w JSW organizacjami związkowymi. W grudniu ubiegłego roku związki wystąpiły o renegocjowanie zawartego jesienią 2015 r. porozumienia, zawieszającego na trzy lata wypłatę niektórych świadczeń pracowniczych. W wyniku rozmów, strony zawarły porozumienie. Uzgodniono m.in., że 6 […]

Nagroda dla pracowników w JSW