Mysłowice-Wesoła


541 tys. zł dodatkowego zadośćuczynienia otrzyma górnik, który w październiku 2014 r. został ciężko poparzony w kopalni Mysłowice-Wesoła – orzekł w czwartek Sąd Apelacyjny w Katowicach. Razem z wcześniej przyznaną kwotą odszkodowania otrzyma  800 tys. zł. Sąd I instancji przyznał poszkodowanemu milion zł, sąd odwoławczy obniżył kwotę zadośćuczynienia o 200 tys. […]

800 tysięcy dla górnika z kopalni Wesoła