nagroda


2049 złotych brutto – co najmniej tyle, od przyszłego roku, może wynosić płaca minimalna. Stawka godzinowa może wzrosnąć do 13,30 złotych brutto za godzinę. Tak wynika z najnowszych, rządowych prognoz makroekonomicznych oraz przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które zakładają automatyczny wzrost płacy minimalnej. Kwoty te będą stanowić punkt […]

Płaca minimalna w górę


Polska Grupa Górnicza wypłaciła dziś (27 marca) 30-tysięcznej załodze jednorazową nagrodę w wysokości 1,2 tys. zł brutto dla pracownika. Bonus wywalczyli związkowcy, za lepszy od zakładanego wynik spółki w 2016 roku. W styczniu 2017 roku PGG poinformowała, że jej strata za ubiegły rok wyniosła 326,7 mln zł. Była tym samym […]

PGG płaci nagrody


Załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej otrzyma 6 marca jednorazową nagrodę. Porozumienie w tej sprawie zarząd spółki zawarł z działającymi w JSW organizacjami związkowymi. W grudniu ubiegłego roku związki wystąpiły o renegocjowanie zawartego jesienią 2015 r. porozumienia, zawieszającego na trzy lata wypłatę niektórych świadczeń pracowniczych. W wyniku rozmów, strony zawarły porozumienie. Uzgodniono m.in., że 6 […]

Nagroda dla pracowników w JSW