negocjacjeKontra i inne związki zawodowe, działające w Polskiej Grupie Górniczej, żądają od zarządu szczegółowej informacji, dotyczącej wpływu połączenia z Katowickim Holdingiem Węglowym na funkcjonowanie ich spółki. Związkowcy domagają się m.in.: przedstawienia nowego biznesplanu dla PGG przedstawienia uzgodnień z inwestorami, dotyczących zapewnienia środków finansowych gwarancji funkcjonowania wszystkich kopalń i zakładów PGG gwarancji […]

Związki z PGG żądają informacji