PGG


W kopalni Sośnica podpisano porozumienie płacowe. Pracownicy dostaną jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie w maju. Ile? Pracownicy dołowi – 1000 zł Pracownicy przeróbki – 800 zł :Pracownicy powierzchni, na stanowiskach robotniczych, inżynieryjnych i administracyjnych – 600 zł. Wynagrodzenia nie dostaną osoby, które miały w pierwszym kwartale nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy  albo przyszły […]

Dodatkowe pieniądze dla pracowników kopalni SośnicaZwiązkowcy z PGG spotkali się dziś z członkami zarządu. Jednym z tematów była pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Strony ustaliły, że uruchomią pomoc dla uchodźców z Ukrainy; w tym celu uruchomione zostaną zbiórki pieniężne oraz rzeczowe na terenie kopalń wchodzących w skład PGG S.A. Ustalono, że za pomocą środków telekomunikacyjnych […]

Zbiórki na rzecz uchodźców i niższe płace w PGGZarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz przedstawiciele Kontry i innych związków zawodowych podpisali porozumienie płacowe. Zakłada ono podwyżkę dodatków gwarantowanych do przepracowanych dniówek. Na jakie podwyżki mogą liczyć pracownicy? Wraz z 7,5 proc. podwyżką średnia płaca w PGG wzrośnie z poziomu ok. 8200 zł brutto do 8815 zł brutto. Podwyżka wchodzi […]

Wzrost płac w PGG


Jest porozumienie w Polskiej Grupie Górniczej. Przed chwilą strona społeczna i zarząd podpisały dokument w tej sprawie. Co udało się wynegocjować stronie związkowej? 1 marca pracownikom zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 56,856 mln zł (z narzutami 69 290 000 zł). Przyjęto również, że przeciętne wynagrodzenie za 2021 r.  wyniesie […]

Jest porozumienie w PGG!


Wciąż trwa protest w Polskiej Grupie Górniczej. Sztab Protestacyjno-Strajkowy w PGG SA wydał komunikat po dzisiejszym spotkaniu z zarządem, w obecności mediatora. „Strony nie doszły do porozumienia, w związku z tym podpisany został protokół rozbieżności. Tak rozstrzygnięte rozmowy powodują, że kontynuujemy przyjęty harmonogram Sztabu Protestacyjno-Strajkowego. 13 stycznia – drugi dzień  […]

Bez porozumienia w PGG