płace


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2017 r. wyniosło ponad 4,5 tysiąca złotych brutto – podał Główny Urząd Statystyczny.  W czerwcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4501,63 złotych i było wyższe o 6,0 proc. w ujęciu rocznym. Miesiąc do miesiąca wynagrodzenie wzrosło o 2,7 proc. po spadku […]

Płace idą w górę!


Zarząd Polskiej Grupy Górniczej chce do połowy przyszłego roku wynegocjować ze związkami zawodowymi nowy układ zbiorowy pracy. Ma on uprościć zasady wynagradzania w firmie i powiązać je z wynikami. Dziś PGG korzysta z sześciu różnych regulaminów premiowania. Chce to zmienić. Jednolity system ma być skomponowany tak, by płacić pracownikom za faktyczną, dobrze wykonaną […]

W PGG nowe zasady wynagradzania pracowników