reforma


Związki z Katowickiego Holdingu Węglowego negatywnie oceniły przedstawiony im projekt porozumienia, dotyczący połączenia firmy z Polską Grupą Górniczą. Uznały, że jest on niekorzystny dla załogi. Projekt porozumienia określał warunki zatrudnienia górników z holdingu po połączeniu z PGG. Obecny układ zbiorowy pracy w holdingu zostałby rozwiązany, a pracownicy przyjęliby regulacje obowiązujące w […]

Nie ma porozumienia w KHW