Sośnica


Aktualnej sytuacji w górnictwie poświęcone było spotkanie sekcji branżowej Kontry, które zwołał dziś jej przewodniczący, Krzysztof Kozik. Najwięcej uwagi poświęcono problemom, związanym z połączeniem  Polskiej Grupy Górniczej z Katowickim Holdingiem Węglowym. Związkowcy wyrazili nadzieję, że do PGG przyłączona zostanie tylko zdrowa część zakładu, a zbędny majątek trafi do Spółki Restrukturyzacji […]

Kontra o sytuacji w górnictwie


Kopalnia Sośnica, która do końca stycznia miała czas na poprawę swoich wyników ekonomicznych i produkcyjnych, wywiązała się z postawionych warunków. W przyszłym tygodniu zaplanowano spotkanie strony społecznej z przedstawicielami rządu i PGG, w sprawie przyszłości zakładu. W Sośnicy działania restrukturyzacyjne, w które aktywnie włączyły się załoga i związki zawodowe, przyniosły […]

Sośnica poprawia wyniki