Jastrzębska Spółka Węglowa wróci prawdopodobnie w marcu do indeksu WIG20 na Giełdzie Papierów Wartościowych. To indeks 20 największych i najbardziej płynnych firm, notowanych w Warszawie. JSW zastąpi w składzie indeksu Eneę. To symboliczna zmiana. JSW, które wraz z całym państwowym sektorem węglowym, znalazło się niedawno na krawędzi bankructwa, odbiło od dna, gdy […]

JSW wraca do łask inwestorów


Najpilniejsze sprawy, związane z firmą Tauron Wytwarzanie, były dziś przedmiotem obrad podzakładowej komisji Kontry w oddziale TW w Jaworznie. Mówiono m.in. o planowanych przez zarząd firmy cięciach kosztów. – Zarząd planuje ograniczyć lub zlikwidowaćpracowniczy program emerytalny, energię dla emerytów, a także chce wykupić nagrody jubileuszowe – mówił Adam Nosek, przewodniczący […]

Kontra o planach zarządu Tauron Wytwarzanie


Zysk netto Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w czwartym kwartale 2016 roku wyniósł 690 mln zł. To wyniki wyraźnie lepsze od oczekiwań analityków. PGNiG szacuje, że zysk netto grupy w czwartym kwartale 2016 roku wyniósł 690 mln zł, z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych. EBITDA grupy w IV kwartale sięgnęła 1,69 mld zł, […]

PGNiG zaskoczył na plusGrupa Tauron osiągnęła w 2016 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 17,646 mld zł. Zysk EBITDA (przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) wyniósł 3,34 mld zł. Segment Wydobycie przyniósł stratę na poziomie 82 mln zł. Segment Wytwarzanie osiągnął 548 mln zł zysku EBITDA, Dystrybucja 2,395 mld zł , a Sprzedaż […]

Tauron na dużym plusie


Ponad trzy godziny rozmawiali dziś związkowcy Polskiej Grupy Górniczej z zarządem spółki i ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim o szczegółach połączenia z Katowickim Holdingiem Węglowym. – Były to ogólne informacje o połączeniu, rozmawialiśmy też o świadczeniach pracowniczych, które są różne w obu firmach – mówił Marek Klucewicz, przewodniczący ZZ Kontra. Na najbliższy poniedziałek […]

Rozmowy o połączeniu


Związkowcy z KHW i PGG spotkali się dziś, by wspólnie ustalić priorytety i strategię na negocjacje z zarządami, dotyczące łączenia obydwu spółek. W trakcie spotkania wyjaśniono rozmaite różnice i nieścisłości. Dziewiątego lutego zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego przekazał przedstawicielom organizacji związkowych treść propozycji porozumienia dotyczącego włączenia KHW w struktury Polskiej Grupy Górniczej. […]

Spotkanie związkowców PGG i KHW