Walczymy o Twoje pieniądze! Kontra rozpoczyna starania o wypłatę proporcjonalnej części 14 pensji wszystkim osobom, które od stycznia do kwietnia 2016 roku pracowały w kopalniach Kompanii Węglowej. W imieniu naszych członków i osób, które udzielą nam pełnomocnictwa, spróbujemy wyegzekwować te pieniądze od pracodawcy. Jeśli chcesz, by Kontra zawalczyła również o […]

Kontra walczy o 14-stkę!!Poczta Polska  uruchomiła program dobrowolnych odejść.  Program skierowany jest do pracowników administracji oraz osób, które posiadają podwójne źródło dochodów (np. świadczenia emerytalne). Jak podano, pracodawca zwrócił się z prośbą o opinię do organizacji związkowych na temat tego projektu. Poczta uzasadniła, że „środki finansowe, które otrzymała Spółka i o które ubiega […]

Poczta zmniejsza zatrudnienie


Znowu więcej obostrzeń, związanych z epidemia koronawirusa. W strefach żółtej i czerwonej bary i restauracje będą czynne w godz. 6.00-21.00, a potem będą mogły oferować posiłki jedynie na wynos – wynika z nowych rozporządzeń,  które zaczną obowiązywać od soboty. W strefie czerwonej w sklepie będzie mogło być 5 osób na kasę. […]

Lokale czynne krócej, mniej osób w sklepach, godziny dla seniorów


Jastrzębska Spółka Węglowa docelowo chce produkować wyłącznie węgiel koksowy. Po pierwszym półroczu udział węgla koksowego w strukturze produkcji JSW wynosił 79 proc. Pozostałe 21 proc. stanowił węgiel energetyczny.

JSW chce produkować tylko węgiel koksowyArtur Wilk z naszej komisji w Tauron Wytwarzanie wystosował pismo do premiera i ministerstw w sprawie rozpoczęcia dialogu o przyszłości energetyki. Działający w  Spółkach Energetycznych Grupy Kapitałowej TAURON Komitet Protestacyjno – Strajkowy Związków Zawodowych daje ultimatum czasowe do 10 października przed kolejnymi działaniami. O co chodzi naszym związkowcom? Ich zastrzeżenia dotyczą:

Kontra chce rozmawiać o energetyce


Podpisaniem porozumienia z rządem zakończyły się negocjacje z rządem dotyczące restrukturyzacji górnictwa.  Porozumienie zakłada m.in., że ostatni zakład zakończy wydobycie w 2049 r. Zobaczcie, jak długo będą pracowały poszczególne kopalnie?

Porozumienie z rządem podpisane


Sekcja Górnictwa i Energetyki Związku Zawodowego Kontra, w związku z napiętą sytuacją w obu branżach, podjęła dziś uchwałę o przekształceniu w Sztab Protestacyjno – Strajkowy. Jego zadaniem będzie koordynacja działań związkowych w poszczególnych zakładach.

Sztab protestacyjny w górnictwie i energetyce