Strona główna

Witamy na stronie Związku Zawodowego "Kontra".

Celem Związku jest ochrona godności praw i interesów pracowniczych, tj. przede wszystkim: obrona interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych członków związku i ich rodzin, zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasz Związek nigdy nie był i nigdy nie będzie "parasolem ochronnym" dla jakiejkolwiek władzy.

Żadne cele gospodarcze nie mają uzasadnienia, jeśli osiągane są kosztem społeczeństwa, kosztem człowieka i jego godności.

Wobec takiej polityki jesteśmy KONTRA.

BEZPŁATNE PORADY Z ZAKRESU PRAWA PRACY DLA CZŁONKÓW ZZ "KONTRA" – INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU UZYSKANIA PORAD W KOMISJI KRAJOWEJ POD NR TEL. (32) 376-42-00.


Związek Zawodowy "Kontra" to gwarancja sprawiedliwości społecznej w zakładach pracy. Jesteśmy jedną z największych central związkowych w Polsce.
Działamy nieprzerwanie od 20 lat.
Zawsze po stronie człowieka, jego godności i praw pracowniczych.

 

 

Reprezentujemy swoich członków wobec pracodawców i organów administracji państwowej.
Udzielamy pomocy prawnej i podejmujemy interwencje w sytuacjach konfliktowych.
Organizujemy i kierujemy akcjami protestacyjnymi, do strajku włącznie.