BranżeKatowicka SSE S.A. powołała Zespół Szybkiego Reagowania do spraw koronawirusa. Do udziału w rozmowach zapomniała zaprosić strony społecznej.  Związek Zawodowy Kontra jako przedstawiciel strony społecznej działający w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy HP Polska Sp z .o.o w Gliwicach, NGK Ceramics Polska oraz w innych firmach,  wnosi o:

W KSSE rozmawiają o koronawirusie, ale bez pracowników
Adam Klacka został ponownie wybrany na Przewodniczącego Związku Zawodowego KONTRA Komisji Zakładowej przy HP Polska Sp z o.o w Gliwicach. Frekwencja wyniosła 63%. Przewodniczący uzyskał 100% poparcia wszystkich obecnych członków na głosowaniu. Związek wybrał również nowe władze komisji w składzie: Przewodniczący: Adam Klacka Prezydium Zarządu: Marcin Szkopek – V-ce Przewodniczący Grzegorz Sembok – […]