Branże
Za nami Barbórkowa zabawa zakładowej komisji z KWK Sośnica Związku Zawodowego Kontra. Prócz części rozrywkowej impreza miała wymiar charytatywny – w jej trakcie zorganizowano loterię, z której dochód trafił na konto Fundacji Piastun Wyrównywanie Szans. Wśród gości imprezy był Marek Klucewicz, przewodniczący Komisji Krajowej ZZ Kontra.

Barbórka z KontrąPodwyżki płac w HP Polska Gliwice. W sumie w ciągu roku wyniosą one 20%. Wywalczyła je zakładowa komisja Kontry. Od 1 stycznia 2023 r. podwyżki wyniosą:  16% dla pracowników produkcji 16% dla pracowników pośrednioprodukcyjnych 14% dla pracowników biurowych Od 01.07.2023r. 4% dla pracowników produkcji 4% dla pracowników pośrednioprodukcyjnych 4% dla […]

Kontra wywalczyła duże podwyżki w HP Polska


Barometr Ofert Pracy w październiku spadł o 8,8 pkt. do 353,4 pkt. – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. „W ciągu ostatnich pięciu miesięcy wartość wskaźnika zmalała o 17 proc. Spadek trwa już od kwietnia. Wakatów nadal jest więcej niż […]

Słabnie rynek pracy


Do końca roku Tauron odda m.in. kilka kopalni ze spółki Tauron Wydobycie w ręce Skarbu Państwa. Cała transakcja zostanie zrealizowana za 1 zł. Tauron Polska Energia zawarł ze Skarbem Państwa warunkową umowę sprzedaży akcji spółki zależnej Tauron Wydobycie — poinformowała sprzedająca spółka w piątkowym komunikacie. „Tauron Polska Energia S.A. informuje, […]

Tauron pozbywa się kopalń