Kraj
Już w lipcu za pośrednictwem portalu Emp@tia będzie można składać wnioski o 300 zł z rządowego programu „Dobry start”, finansującego wyprawki dla dzieci szkolnych. Od sierpnia wnioski będą przyjmowane w tradycyjnej, papierowej formie, a graniczna data ich składania upłynie z końcem listopada. Gmina będzie miała dwa miesiące na wypłatę pieniędzy, […]

300 zł na Dobry start
Związek Zawodowy Kontra protestuje przeciwko nieprawdziwym stwierdzeniom, zawartym w tekście „Karta zamiast flapsów”, opublikowanym w dzienniku „Fakt” w dniu 18 kwietnia. Jako Związek Zawodowy Kontra uważamy, że krzywdzący i nieprawdziwy jest fragment: „Na nowych rozwiązaniach mogą stracić właściciele sklepów, które nie mają terminali płatniczych, a także związkowcy. Niektóre sklepy, gdzie […]

Oświadczenie


Czy w Polsce działa za dużo związków zawodowych? Z danych raportu Europejskiego Instytutu Związkowego ETUI wynika, że jesteśmy na poziomie europejskiej średniej. Za to znacząco spadła liczba pracowników objętych układem zbiorowym pracy – z 25 proc. w 2000 roku do 15 proc. w 2016 roku. A jeśli chodzi o uzwiązkowienie, […]

Za malo układów zbiorowych pracy