Kraj


W pierwszej połowie 2017 r. było aż o 13,4 proc. więcej śmiertelnych wypadków przy pracy niż w tym samym okresie roku poprzedniego – podał Główny Urząd Statystyczny. Spadła za to ogólna liczba wypadków. Zdecydowana większość z nich wynikała z błędów ludzkich,  podczas poruszania się, transportu ręcznego, operowania przedmiotami, prac ręcznych, […]

Więcej śmiertelnych wypadków w pracy


Narodowy Bank Polski prognozuje, że w I kwartale 2018 roku nadal będzie rósł popyt na pracę, a wynagrodzenia będą wyższe. Pracodawcy borykają się natomiast z zatrudnieniem osób o określonych kwalifikacjach – szczególny problem odczuwa sektor budownictwa, gdzie stale rośnie presja na wzrost wynagrodzeń. Koszty pracy w III kwartale 2017 roku […]

Dobre prognozy na 2018 rok


Pracownicy w Unii Europejskiej średnio pracują 40,3 godziny w tygodniu. Polacy, a także Brytyjczycy, Cypryjczycy, Austriacy i Grecy, przekraczają tę średnią.   Zatrudnieni na pełny etat w Unii Europejskiej wykonują swoje obowiązki pracownicze przez średnio 40,3 godziny w tygodniu. Mężczyźni, jak wynika z danych Eurostatu, pracują dłużej od kobiet –  41,0 […]

Jak pracować, to w DaniiWszyscy podatnicy, którzy składają roczne zeznania na formularzu PIT-37, mogą liczyć na pomoc administracji skarbowej. Wystarczy, że złożą krótki wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy wypełni za nich deklarację podatkową.  Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy) administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku na […]

Urząd rozliczy PIT za podatnika