Motoryzacja


Katowicka SSE S.A. powołała Zespół Szybkiego Reagowania do spraw koronawirusa. Do udziału w rozmowach zapomniała zaprosić strony społecznej.  Związek Zawodowy Kontra jako przedstawiciel strony społecznej działający w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy HP Polska Sp z .o.o w Gliwicach, NGK Ceramics Polska oraz w innych firmach,  wnosi o:

W KSSE rozmawiają o koronawirusie, ale bez pracowników


Adam Klacka został ponownie wybrany na Przewodniczącego Związku Zawodowego KONTRA Komisji Zakładowej przy HP Polska Sp z o.o w Gliwicach. Frekwencja wyniosła 63%. Przewodniczący uzyskał 100% poparcia wszystkich obecnych członków na głosowaniu. Związek wybrał również nowe władze komisji w składzie: Przewodniczący: Adam Klacka Prezydium Zarządu: Marcin Szkopek – V-ce Przewodniczący Grzegorz Sembok – […]

  Kontra w motoryzacyjnej firmie HP Polska w Gliwicach wystąpiła do zarządu o zmianę sposobu premiowania, by był on korzystniejszy dla pracowników. – Na wniosek naszego związku negocjujemy zmianę systemu premiowania w HP Polska, ponieważ aktualny system w większości nie jest zależny od pracowników, tylko od współczynników, na które ten […]

Kontra w HP Polska negocjuje nowe premie dla pracowników