Archiwum dnia: Listopad 28, 2017


Pracowników niepełnosprawnych obowiązują inne normy czasu pracy niż ogół zatrudnionych. Wymiar czasu pracy tej grupy zatrudnionych oblicza się na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przyjmując w miejsce norm kodeksowych normy czasu pracy obowiązujące niepełnosprawnych. Ustalając wymiar czasu pracy dla osób, które legitymują się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, stosuje się niższe normy […]

Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną?