300 zł na dobry start


Już za niecały miesiąc rodzice będą mogli zacząć ubiegać się o przyznanie nowego świadczeni, 300 zł na wyprawkę szkolną. Przeczytaj, kto będzie mógł je otrzymać.

Nową formę wsparcia wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 30 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. 300 zł na wyprawkę szkolną będzie przysługiwać na każde dziecko rozpoczynające naukę, zaczynając od pierwszej klasy szkoły podstawowej, niezależnie od dochodów rodzica. Pieniądze będą też przyznane, jeśli dziecko przebywa w pieczy zastępczej, wtedy wniosek o jego przyznanie będzie składał rodzic zastępczy lub dyrektor domu dziecka.

Świadczenie z programu „Dobry start” nie będzie się wliczało do dochodu rodziny przy ubieganiu się o inne formy wsparcia na dzieci oraz nie będzie podlegać egzekucji komorniczej. Jeśli rodzic złoży wniosek w lipcu i sierpniu, pieniądze będzie miał wypłacone najpóźniej do końca września.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

12 + 18 =