Związkowcy zaniepokojeni o miejsca pracy


Sekcja branżowa górnictwa i energetyki po raz kolejny zajmowała się trudną sytuacją obu branż. Proponuje wiele rozwiązań, które leżą w interesie polskiej racji stanu.

Poniżej prezentujemy oficjalne stanowisko, które przedstawimy na najbliższym spotkaniu w ramach OPZZ.

Związek Zawodowy KONTRA wyraża głębokie zaniepokojenie nieustannie pogarszającym się otoczeniem prawnym oraz rynkowym, co niekorzystnie wpływa na rodzimy przemysł wydobywczy surowców kopalnych oraz rodzimą energetykę, a przez to dotyka również niezależności energetycznej kraju. Brakowi stabilności oraz nieustannym zmianom prognoz na przyszłość towarzyszą ciągłe procesy optymalizacji, reorganizacji lub restrukturyzacji obu sektorów. Widoczne dla wszystkich problemy zakładów ze zbytem surowców i produktów oraz niepewna przyszłość obu branż (w kontekście szeroko promowanych unijnych ambicji neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz decyzji kolejnych państw ościennych o stopniowym odchodzeniu od energetyki opartej na węglu) rodzą obawy pracowników i związków zawodowych o utrzymanie przedsiębiorstw i miejsc pracy oraz o dalszy los całych rodzin pracowników tych sektorów a także pracowników firm pracujących na rzecz energetyki i górnictwa.

Kolejne unijne regulacje prawne zaostrzają standardy emisyjne, ograniczają lub eliminują możliwość wsparcia dla energetyki, która nie dotrzymuje wyśrubowanych norm środowiskowych, zwiększają uprawnienia organizacji ekologicznych w  procesach inwestycyjnych, wreszcie forsują zamykanie lub, co bardzo istotne, ograniczają dostępność finansowania dla bloków opalanych węglem, które wskutek uwarunkowań geologicznych i zaszłości historycznych dominują w polskiej strukturze zakładów wytwórczych. Do polskiego systemu wpływa dużo tańszy prąd z zachodnich elektrowni atomowych, zielonych zagranicznych wiatraków oraz solarów, przez co polskie bloki węglowe stoją bezproduktywnie (nie spalając polskiego węgla, który także u  energetyków zalega na składowiskach). Energetyka niesie na swoich barkach drakońskie ceny CO2 – podatku węglowego, podczas gdy koszt zielonej, ale niestabilnej systemowo energii z OZE jest wspierany przez coraz to nowe systemy pomocy publicznej. Oczekujemy więc szybkiego wdrażania innowacji, rozwoju technologii która pomoże wychwytywać emisję CO2, działań inwestycyjnych ukierunkowanych na zgazowaniu naszego polskiego węgla – by następnie ten nisko emisyjny gaz z polskiego węgla zamieniać na czystą energię cieplną i elektryczną. Wnosimy, aby wykorzystać nasze bloki energetyczne (które spełniają wszystkie normy emisyjne) jako bloki współpracujące z energią pozyskiwaną z  OZE, która sama w  sobie jest niestabilna. Gospodarka wielu krajów stawia na mix OZE właśnie z  energetyką węglową, która jako jedyna pozwala na start zerowy przy wykorzystaniu wytwornic pary do uzyskania pełnej mocy raptem w kilka godzin. Jedynie bloki węglowe są w stanie uzupełniać sieci energetyczne w sposób ciągły. Bloki energetyczne oparte na węglu mogą także pracować w kogeneracji produkcji ciepła systemowego. Takie rozwiązanie jest idealnie wkomponowane w postulaty walki z niską emisją. Ciepło systemowe eliminuje popularne kopciuchy, dostarczając odbiorcy końcowemu ciepło niezbędne do ogrzania domów i mieszkań, bez obaw o niespełnianie norm ekologicznych. Jeden blok energetyczno-ciepłowniczy, jedna kontrola emisji przy produkcji energii oraz ciepła systemowego, wraz z możliwością spełnienia najbardziej restrykcyjnych norm. Pragniemy przestrzec tych, którzy zbyt pochopnie chcą wyeliminować z Polskiej przestrzeni społeczno–ekonomicznej nasze narodowe surowce i naszą energię, że jest to droga donikąd, gdyż za parę lat gdy znikną z krajobrazu kopalnie i elektrownie wówczas tania zachodnia energia drastycznie zdrożeje, pogłębiając ubóstwo energetyczne Polaków. Nie ma na to naszej zgody!

Wprowadzenie do rodzimej gospodarki projektu Europejskiego Ładu niesie za sobą wiele niebezpieczeństw, związanych m.in. z:

  • niezależnością oraz nade wszystko samowystarczalnością energetyczną naszego kraju, bo uzależnimy się od dostawców paliwa, którego sami nie posiadamy albo skierujemy się w stronę niebezpiecznej pod względem samego wytwarzania i skutków środowiskowych energetyki atomowej,
  • niszczeniem naszego rodzimego przemysłu wydobywczego, energetycznego oraz hutniczego przez chwilowe wykazanie braku opłacalności obecną ceną europejskiej energii,
  • negatywnym oddźwiękiem społecznym, spowodowanym niszczeniem miejsc pracy, skutkującym zubożeniem gmin, na których znajdują się kopalnie, elektrownie oraz obiekty przemysłowe ,
  • opłacalnością utrzymania sektora rolniczego, gdzie wprowadzane są nowe opłaty emisyjne związane z metanem.

Pamiętajmy także, jakie ogromne zagrożenie stanowi uzależnienie się w kwestii polityki energetycznej oraz rozwoju gospodarki od innych państw europejskich. Wystarczy przypomnieć, jak negatywnie w gospodarce odbiła się erupcja wulkanu na Islandii w 2010 roku czy obecna pandemia koronawirusa, która blokuje dostawy komponentów do montowni samochodowych oraz sprzętu AGD. Czy naprawdę chcemy uzależnić nasz kraj od importu energii, od importu stali oraz cementu? Co wtedy, gdy ciągłość dostaw będzie zależna od sytuacji politycznej oraz od zawirowań związanych z niespodziewanymi czynnikami zewnętrznymi? Co będzie ze stabilnością gospodarczą i finansową naszego kraju?

Rozwiązaniami dającymi przyszłość dla naszej energetyki są nowoczesne technologie i bloki wielopaliwowe. Rozwiązanie to jest rozwojowe i przyszłościowe, ponieważ w takim bloku spalane są: węgiel, muły kopalniane, biomasę i RDF czyli śmieci (odpady komunalne). Korzyści społeczne są olbrzymie w  skutkach w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ spalanie:

– węgla daje miejsca pracy i przyszłość naszym kopalnią, jest poszanowane nasze strategiczne dobro narodowe, które daje nam bezpieczeństwo energetyczne, samowystarczalność, a za tym   również niezależność energetyczną naszego kraju,

– spalimy niechciane odpady kopalniane, czyli muły, co ograniczy ilość brudnych przykopalnianych osadników, które nie są chlubą dla kopalnianych gmin. Do tego trzeba zaznaczyć, że spalanie mułów i węgla nie generuje składowisk z odpadami paleniskowymi. Popioły i żużle są wykorzystywane w przemyśle budowlanym gdzie produktem końcowym jest np. płyta gipsowa,

– biomasa przy rosnących obecnie cenach emisji CO2 będzie stanowić dla elektrowni czynnik obniżający emisję gazów cieplarnianych, łączy się to z mniejszymi opłatami za emisję dwutlenku węgla. Rozsądne spalanie biomasy daje również pożądany efekt dla społeczeństwa, czyli czyste środowisko,

– RDF to przetworzone odpady domowe i śmieci. Co roku produkujemy miliony odpadów i niestety opłaty za składowanie tych odpadów co roku wzrastają, dlatego idźmy śladami krajów wysoko rozwiniętych i spalajmy nasze odpady zamieniając je na energię elektryczną oraz cieplną, eliminując zarazem niską emisję. Produkcja w kogeneracji energii i ciepła systemowego ogranicza emisję oraz skutecznie  walczy ze smogiem.

Mamy olbrzymi patriotyczny obowiązek by wprowadzać nowe jednostki mocy w oparciu o bloki wielopaliwowe, które rozwiążą wiele problemów w skali gminy, powiatu, województwa i nawet Polski. Opisane rozwiązania pozwolą nam zadbać z jednej strony o gospodarkę i miejsca pracy, a z drugiej – o środowisko. Wielopaliwowość to również porządek w okolicy naszego zamieszkania, zutylizowane odpady komunalne i leśne.

Reasumując, należy zintensyfikować prace, które wskażą europarlamentarzystom kierunek ich działań w następujących kierunkach:

  • Rozwoju nowoczesnych technologii w energetyce, dzięki którym sprawniej i efektywniej, przy zachowaniu wysokich standardów ochrony środowiska, będą wykorzystywane tradycyjne surowce kopalne.
  • Rozwoju odnawialnych technologii w energetyce, co spowoduje podniesienie efektywności odnawialnych źródeł energii, uwzględniając jednocześnie konieczność prac nad technologią utylizacji po okresie użytkowania materiałów, z których wykonane np. są farmy wiatrowe.
  • Uwzględnienia w polityce Europejskiego Zielonego Ładu kwestii bezpieczeństwa energetycznego każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
  • Gwarancji dla przyszłych pokoleń, aby wszelkie działania zapewniły mieszkańcom Europy możliwość rozwoju w oparciu o najlepsze i najbardziej efektywne wykorzystanie technologii energetycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

six − four =