Kontra chce zmian w systemie pracy w PGG


ZOK Kontry przy Polskiej Grupie Górniczej wystosowała pismo do zarządu firmy o natychmiastowe zmiany w systemie pracy, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo pracujących górników. Poniżej przytaczamy je w całości.

W związku z epidemią koronawirusa domagamy się natychmiastowego wprowadzenia zmian w systemie pracy PGG, które zwiększą bezpieczeństwo pracy górników w naszych kopalniach i pozwolą utrzymać stabilny ruch zakładów.
Proponujemy, by podobnie jak w kopalniach JSW, wprowadzić  trójzmianowy system pracy, po 6 godzin, a pozostałe 2  godziny po każdej zmianie wykorzystać na czyszczenie, odkażanie i dezynfekcję miejsc, w których najczęściej gromadzą się pracownicy, np. w łaźni. Taka zmiana systemu spowoduje, że  górnicy z różnych zmian nie będą się ze sobą spotykali. Nie można dopuścić do sytuacji, by  wszyscy musieliby poddać się kwarantannie, bo to mogłoby zagrozić stabilności pracy kopalń.
Konieczna jest również szybka zmiana planu techniczno – ekonomicznego i zaplanowanych w nim poziomów wydobycia, które muszą uwzględnić potrzebę bezpieczeństwa utrzymania ruchu zakładów PGG. W wielu zakładach PGG 30 – 35% załogi przebywa na absencjach chorobowych, opiekach czy urlopach, w związku z czym obowiązujące poziomy są nierealne do zrealizowania. Zmniejszenie zakładanych poziomów wydobycia pozwoli na zmniejszenie liczby osób pracujących na poszczególnych zmianach, a to spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa załogi.  Ważne, by finansowo nie stracili na tym pracownicy, szczególnie ci, którzy mimo zagrożenia sumiennie przychodzą do pracy.
Podsumowując, Związek Zawodowy Kontra domaga się natychmiastowego  zwiększenia izolacji pracowników, zwiększenia higieny w zakładach oraz dostosowania planu PTE do utrzymania stabilności ciągłej pracy kopalń spółki PGG.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *