Minister pisze do Kontry


Michał Kurtyka, minister klimatu, odpisał na nasz list, skierowany do rządu, w sprawie renegocjacji pakietu unijnego klimatycznego w czasie koronawirusa.

Zdaniem ministra, sytuacja jest nadzwyczajna, a na skutek pandemii gospodarki państw Unii Europejskiej zostaną osłabione. Minister zgodził się z opinią naszego przewodniczącego, Marka Klucewicza, że rząd musi już planować działania, które pozwolą wrócić na drogę szybkiego wzrostu gospodarczego, unikając przy tym pogłębiania ubóstwa energetycznego.

Minister przytoczył dane, dotyczące importu energii. Uważa, że jest on stosunkowo niewielki, w 2018 roku wyniósł, 3,3 %. Przypomniał też, że wciąż oddawane są do użytku nowe bloki energetyczne, zasilane węglem. Najnowszy – lada dzień w elektrowni Jaworzno.

Zdaniem ministra, najbliższe cele rządu w tym zakresie, to: zabezpieczenie projektów priorytetowych, wzmocnienie kluczowych sektorów gospodarki, pobudzenie innowacji oraz chronienie najbardziej zagrożonych.

Minister Kurtyka podkreśla, że wiele kwestii, związanych z polityką klimatyczną, jest regulowanych na poziomie UE, co sprawia, że niemożliwe jest podjęcie jednostronnych działań w tej sprawie tylko przez Polskę. Zapewnił jednak, że argumentacja Kontry zostanie wykorzystana w relacjach polskiej administracji z europejskimi partnerami i że jako minister dołoży wszelkich starań, by znaleźć rozwiązania najkorzystniejsze dla Polski.

Trzymamy za słowo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *